Městská policie VM řešila feťáky i bezdomovce

mestaci1aPokračování.

(Vybráno z prázdnin). Hlídka MP přijala oznámení od všímavého občana, že delší dobu pozoruje v ul. Třebíčská muže, který se pohybuje kolem zaparkovaného vozidla a v současné době z něho sundává stěrače. Strážníci na nic nečekali a neprodleně se dostavili na místo, kde se nacházel muž, který manipuloval se stěrači vozidla Peugeot modré barvy a následně je odejmul. Strážníci vyzvali muže, aby prokázal svoji totožnost a aby podal vysvětlení z jakého důvodu sundává stěrače a čí je to vozidlo.

Pětačtyřicetiletý muž z Velkého Meziříčí nejprve strážníkům uváděl, že má dovoleno si z vozidla cokoli vzít, ale nebyl schopen uvést čí vozidlo je. Následně se hlídce přiznal, že stěrače chtěl odcizit. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, aby ověřila mužovu totožnost, neboť neměl u sebe žádné doklady. Po provedených úkonech, byla muži uložena 2 000 Kč pokuta příkazem na místě za přestupek proti majetku. Dále byl přestupek zapsán do Centrální evidence přestupků.
11. 7. 2022 přijala MP oznámení od pracovnice ÚP VM, že se v budově nachází podnapilý bezdomovec, který tam spí. Hlídka muže probrala a vyzvala jej, aby ÚP opustil a šel se vyspat do místa bydliště. Muž výzvě vyhověl, z místa odešel.
12. 7. 2022 v 10:15 bylo na služebnu MP oznámeno, že v ul. Vrchovecká Pod cihelnou směrem Ke Zlatému křížku se má pohybovat volně stádo asi 8 ovcí. Hlídka na místě zjistila, že v uvedené lokalitě je pozemek, který je pronajímán a že se tam nachází ohradník, který byl poškozený a údajně ovce měli pocházet z uvedeného místa. Hlídka oslovila pronajímatele pozemku, aby uvedl, kdo má pozemek pronajatý. Následně byla MP sdělena osoba, která má pozemek pronajatý i s telefonním kontaktem. Hlídka se tel. spojila s majitelem, který uvedl, že ovce jsou jeho a na základě tohoto zjištění jej strážníci vyzvali, aby si ovce řádně zabezpečil, aby nedošlo k dopravní nehodě nebo jiné škodě na majetku.

Zdroj: web města VM.
(Pokračování příště.)

  Reklama
 • Kuřice 8/22
 • Rozmarínek přednáška 10_22
 • Rozmarinek
 • Masáže Veronika
 • Pronájem kanceláře
 • Výstava Šurda
 • Skauti
 • Nábor fotbal
 • ML_prodejce
Nahoru