Profesionální hasiči ve Velkém Meziříčí oslavili 50 let od svého vzniku

Hasici50 1Ve středu 26. října 2022 proběhlo v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí slavnostní shromáždění u příležitosti padesátého výročí vzniku profesionálních hasičů ve Velkém Meziříčí. Slavnostního aktu se zúčastnila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová, starosta města Velké Meziříčí Alexandros Kaminaras, krajský ředitel vysočinských hasičů plk. Jiří Němec a celá řada významných hostů.


V rámci slavnostního aktu převzal velitel stanice npor. Bc. Jiří Doležal z rukou krajského ředitele jako zástavu pro stanici prapor a krajským ředitelem osobně věnovanou stuhu k němu. Předání praporu k výročí vzniku stanice je pro hasiče významným milníkem.
Žehnání praporu se ujal farář Jiří Kaňa. Přímluvné modlitby za hasiče zazněly z úst kpt. Petra Trefila, příslušníka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který ale také působí jako trvalý jáhen v Havlíčkově Brodě.
Žehnání praporu je pojímáno jako trvale platná přímluvná modlitba za ty, kteří pod dotyčným praporem budou sloužit. Přímluva k Bohu vyjadřuje prosbu, aby ti, které prapor spojuje, chtěli a uměli, s Boží pomocí, chránit životy, zdraví a majetek občanů, ale také veškeré profesní a morální hodnoty. Hlavně ale také, aby se pod praporem dokázali opravdově sjednotit.
Požehnána byla také socha svatého Floriána, patrona hasičů, kterou k jubileu hasiči ve Velkém Meziříčí obdrželi. Socha svatého Floriána bude umístěna v areálu stanice tak, aby všechny příchozí do areálu svatý Florián vítal, ale také aby pomyslně hleděl na výjezd zásahových vozidel ze stanice a po celou dobu zásahu nad hasiči držel ochrannou ruku.

Z rukou krajského ředitele vysočinských hasičů převzali medaile Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina II. stupně:

Ing. arch. Alexandros Kaminaras – starosta města Velké Meziříčí,
Ing. Bc. Josef Švec – vedoucí správního odboru města Velké Meziříčí,
Stanislav Kratochvíl – starosta Sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí,
Jaroslav Šišpela – velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí,
Zdeněk Kutlvašr a Milan Šroler – bývalí příslušníci stanice profesionálních hasičů ve Velkém Meziříčí,
nprap. Martin Plachetský, nprap. Ing. Ondřej Novák, nprap. Pavel Videnský – velitelé družstev na stanici profesionálních hasičů ve Velkém Meziříčí.
Udělením medaile krajský ředitel hasičů ocenil přínos k rozvoji požární ochrany a krizového řízení.
Slavnostní atmosféru celé akce podtrhla i hojná účast bývalých a současných příslušníků stanice Velké Meziříčí. Po slavnostní aktu následovala prohlídka stanice.
Petra Musilová, tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina

Hasici50 2Hasici50 3

    Reklama
  • JelVila11_23
  • Prodej masa, drubez
  • Nábor fotbal
Nahoru