Parčík u výjezdu z náměstí čeká regenerace

BastaNáměstí sv. Šebestiána mnozí znají jako park při výjezdu z náměstí nebo parčík u městských hradeb. Město připravuje návrh jeho regenerace. Ten se bude týkat zejména veřejné zeleně. Částečná realizace by mohla proběhnout už v listopadu letošního roku.

„Tento důležitý veřejný prostor ve středu města je v současnosti zanedbaný, městské hradby jsou ukryté za vysokými jehličnany, které už nejsou v dobrém stavu a do našich nadmořských výšek ani nepatří. Protože zde přebujelá zeleň poskytuje po celý rok dostatek stínu a tvoří částečnou pohledovou clonu, nejvíc ze všeho toto místo využívají pro celodenní pobyt lidé bez domova nebo skupinky alkoholiků a drogově závislých ke svým „zálibám“. Navrhovaná úprava má přispět ke změně tohoto stavu tak, aby se lidé nemuseli bát kolem hradeb chodit,“ vyjádřil se k regeneraci náměstí sv. Šebestiána starosta Alexandros Kaminaras.
„Celý prostor dlouhodobě volá po úpravě odpovídající společenskému významu a požadavkům na estetiku a bezpečnost. S přihlédnutím ke skutečnosti, že zájmová lokalita není řešena jako součást úprav centra v rámci architektonické soutěže, jsem vypracovala dokumentaci zahrnující dílčí regeneraci prostoru. Obnova nebude nijak omezovat další úpravy či rozšíření prostoru. V první fázi vykácíme dřeviny, které nejsou v dobré zdravotní kondici, demontujeme mobiliář, který později nahradíme za nový dle sjednoceného manuálu a doplníme zeleň novou výsadbou,“ okomentovala obnovu části hojně využívaného prostoru v centru města zahradní architektka Martina Drápelová.
V budoucnu se nabízí i možnost umístit do prostoru sochu sv. Šebestiána, a tím navrátit místu opodstatnění jeho názvu.

-měú-

    Reklama
  • Sklené
  • Sklenářová 11/22
  • Špaček pronájem
  • AgroMěřín_řidič
  • Výstava Šurda
  • Skauti
  • Nábor fotbal
  • ML_prodejce
Nahoru