Rekonstrukce ulice Chobůtky

BitesChobutkyMěsto Velká Bíteš společně se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko připravilo projekční řešení celkové rekonstrukce lokality Chobůtky ve Velké Bíteši.

Tato rekonstrukce řeší nevyhovující technický stav vodovodů a kanalizací, především v horní části Chobůtek. Tento záměr je plánován na dvě etapy (severní a jižní). Při rekonstrukci vodovodu a kanalizace by se současně prováděla úprava povrchů v celé uliční šíři. Opraveny by byly komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Předpokládáme z větší části zachování stavájícího šířkového uspořádání komunikací včetně organizace dopravy, částečně vybudování nových chodníků a parkovacích stání. Termín realizace bude záviset na sladění rozpočtů města a SVK Žďársko. O dalším vývoji budeme informovat.
https://www.vbites.cz/

    Reklama
  • JelVila11_23
  • Prodej masa, drubez
  • Nábor fotbal
Nahoru