Vodné a stočné se razantně od 1. 1. zvýší

vodne a_stocne_grafPředsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů schválilo 24. 11. 2022 navýšení ceny vodného a stočného na rok 2023 o 19,2 %, a to s účinností od 1. 1. 2023. Nově zaplatíme 122,90 Kč.

Toto navýšení představuje, při roční spotřebě 100 m³/rok/odběrné místo, nárůst výdajů za vodné a stočné 165 Kč/měsíc. Odvody státu činí 22,4 % z ceny vodného a stočného a zahrnují v sobě zejména poplatky za odběr surové a podzemní vody, za vypouštěné odpadní vody, odvody na sociální a zdravotní pojištění a dále daně silniční, z nemovitosti apod.

Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací vodohospodářské infrastruktury (chemikálie, materiál, energie, opravy apod.) činí 22,9 %. Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí 26,2 % (osobní náklady, odpisy a opravy majetku provozovatele).
Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného činí 1,5 %.
Nárůst ceny pro vodné a stočné nejvíce ovlivňují nárůst cen energií, chemikálií a materiálů na opravy.
„Cena pro vodné a stočné mimo jiné plně respektuje podmínky udržitelnosti projektů realizovaných za pomoci dotací operačního programu životního prostředí a zajišťuje nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a rekonstrukce vodohospodářského majetku svazkových obcí, který činí více než 900 km vodovodů a 400 km kanalizací včetně úpraven vod a čistíren odpadních vod. Podíl nájemného činí 27 % z ceny," uvedl v tiskové zprávě Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Vodárenské akciové společnosti, a. s. a Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

    Reklama
  • Rozmarinek23
  • Grilovani
  • Malirstvi
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru