Město bude hospodařit s necelými 370 miliony Kč

HospodareniVelkomeziříčští zastupitelé schválili krátce před Vánoci jednohlasně rozpočet města na rok 2023.
Oproti loňskému roku bude město hospodařit s dvaceti miliony korun navíc.

Prim bude hrát i projekt na opravu náměstí

Mezi největší investiční akce město letos řadí projektovou dokumentaci na rekonstrukci náměstí, rekonstrukci kuchyně v Mateřské škole Mírová a přístavbu Mateřské školy Mostiště. Dalšími důležitými projekty jsou ty, které započaly a je třeba je dokončit. To by se mělo podařit u síťování pozemků na Hliništích, u rozsáhlé rekonstrukce ulice Ve Vilách nebo dostavby nového rybníku pod Hrbovem.
„Ve městě probíhá postupná obnova veřejného osvětlení, která se v příštích měsících dotkne ulic Františky Stránecké a U Světlé,“ uvedla mimo jiné na městském webu Zuzana Najtová z velkomeziříčského městského zpravodaje.

Hodlají obnovit městský mobiliář

Podle jejího dalšího sdělení může být zajímavá pro všechny obyvatele a návštěvníky Meziříčí obnova městského mobiliáře, to znamená, že by se měly vyměnit zejména lavičky a odpadkové koše. Pracovnice úseku architektury se zasadily o vznik „Manuálu mobiliáře pro Velké Meziříčí", díky němuž se lavičky ve veřejném prostoru sjednotí a na některých vytipovaných místech dokonce přibudou nové. Město se bude dále zabývat i Svitem. Ten nese pro budoucí možné využití obrovský potenciál. Vedení nezapomnělo na svůj slib a pracuje skrze investorské oddělení na přípravě stavby mostu v Balinském údolí, který byl vítězným návrhem participativního rozpočtu.
I v letošním roce město chystá další ročník participativního rozpočtu. Částka bude pravděpodobně stejná, a to 300 000 korun. Podle vyjádření místostarosty Martina Kamana je rozpočet města na rok 2023 poznamenaný rostoucími náklady na energie i lidskou práci. Oproti jiným letům zůstává podle jeho slov větší částka v nerozdělené rezervě – celkem asi 6 milionů korun. „Částečně je to i kvůli nákladům na energie," uvedl k rozpočtu místostarosta.

Podpoří jako jiná léta i grantové programy

Zastupitelé schválením rozpočtu souhlasili s částkami pro grantové programy, které se od loňska neliší. Kulturu tak podpoří 700 000 korunami, sport 7 700 000 korunami, sociální oblast 3 361 750 korunami a Zdravé město rozdělí 90 000 korun. Podrobnou tabulku s konkrétními částkami naleznete na webu města. V roce 2023 bude v návaznosti na zisk dotace pravděpodobně realizováno odkanalizování místní části Olší nad Oslavou a lokality Nemocnice sv. Zdislavy.

Připravila: Iva Horká
Ilustrační foto: Zdroj: web města VM

    Reklama
  • JelVila11_23
  • Prodej masa, drubez
  • Nábor fotbal
Nahoru