Také v autobusové dopravě přinese oprava silnice v úseku Záseka – Zahradiště změny

zahradiste zaseka_rybnik_foto_web_obceJak jsme již psali před 14 dny, začaly opravy silnice v úseku Záseka – Zahradiště. Objízdné trasy (viz mapka) přinesou změny i v autobusové dopravě

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti zajistil následující změny v jízdních řádech:


1. etapa od 1. 4. 2023 do 31. 7. 2023
Objízdná trasa: Velké Meziříčí – sil. II/602 – Měřín – sil. II/348 – Černá – sil. III/34826 – Pavlov a dále v původní trase (obousměrně) (bez obsluhy Olší nad Oslavou, Netína, Záseky a Zadního Zhořce).
V 1. etapě budou zhotovitelem zajišťovány (prostřednictvím AD Šiman) svozy cestujících ze Zadního Zhořce, Záseky a Netína do Měřína na spoj 841204/7 do školy do Radostína n. O (začátek školy v 7:10) a zpět bude zajištěn odvoz dětí z Měřína ze spojů 841204/18 a 28 do Netína, Záseky a Zadního Zhořce. Dále bude zhotovitelem zajištěn ranní svoz cestujících z Olší n. O. do Velkého Meziříčí jako náhrada za spoj 840204/6.
Odpoledne se cestující dostanou z Velkého Meziříčí do Olší n. O. spoji 841204/27 a 37 – odpolední svoz tedy nebude zajištěn.


uzavirka zaseka_zahradiste_objizdna_trasa_copy_copyObjízdná trasa pro spoj 840204/2 bude vedena ze zastávky Pavlov I – sil. III/34826 – Černá – II/348 – Měřín – II/602 – III/0026 – Lavičky – MK Závist-Olší nad Oslavou – Olší nad Oslavou – III/35433 – dále v původní trase.
Obousměrná objízdná trasa pro spoje 841204/4 a 5 bude vedena ze zastávky Velké Meziříčí, Mostiště-nemocnice – sil. III/35437 – sil. III/35433 – Olší nad Oslavou – obsloužit zastávku Velké Meziříčí, Olší n. Osl.
Zastávka Velké Meziříčí, Olší n. Osl. bude dále obsloužena spoji 841204/26, 27, 36 a 37, které budou provozovány v rámci výlukového jízdního řádu i v období letních prázdnin.
V případě, že v průběhu 1. etapy začne i uzavírka na sil. III/35433 z důvodu opravy mostu – poté již nebudou zajišťovány víkendové spoje 841204/101, 102, 109, 114.
V případě souběhu s uzavírkou silnice II/354 v úseku Netín-sil. II/602 (pravděpodobný termín od 1. 7. do 31. 8. 2023) zhotovitel zajistí (prostřednictvím AD Šiman) svoz cestujících z Netína a Blízkova do Měřína, a to v období od 1. do 31. 7. 2023 maximálně v rozsahu 3x denně v obou směrech.


Dočasné přemístění zastávek v 1. etapě


Uzavírka si v 1. etapě nevyžádá dočasné přemístění zastávek.
Zastávky Netín, Záseka, Zadní Zhořec, Radostín n. Osl.-rozc. Zadní Zhořec a Radostín n. Osl., Zahradiště nebudou, po dobu trvání uzavírky, obsluhovány linkami 840204 a 8410204.
Zastávka Velké Meziříčí, Olší n. Osl., rybníky bude obsluhována spoji 841204/101,102,109,114, a to pouze do začátku uzavírky silnice III/35433.
Zastávka Velké Meziříčí, Olší n. Osl. bude obsloužena vybranými spoji linek 840204 a 841204.
Zastávka Netín nebude obsluhována linkami 840204 a 841204.


2. etapa od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023
Objízdná trasa: z Netína po sil. II/354 – Záseka – sil. II/35432 – Zadní Zhořec – MK Zadní Zhořec – sil. II/354 úsek pro autobusy průjezdný.
V případě předpokládaného souběhu s dalšími uzavírkami bude dopravní řešení upraveno v rámci rozhodnutí o těchto uzavírkách.
Vozidlům VLOD bude, po dobu trvání 2. etapy, umožněn průjezd křižovatkou MK a sil. II/354.
Dočasné přemístění zastávek v 2. etapě
Při souběhu s uzavírkou silnice III/35433 nebude obsluhována zastávka Velké Meziříčí, Olší n. Osl., rybníky a zastávka Velké Meziříčí, Olší n. Osl. bude obsloužena vybranými spoji linek 840204 a 841204.
Objížďkové trasy i s novými jízdními řády jsou k dispozici na webu města VM.
-zdroj: web města VM- Ilustrační foto: zdroj: web obce Záseka

    Reklama
  • Rozmarinek23
  • Grilovani
  • Malirstvi
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru