Neplatiči, pozor! Město rozšířilo pravomoci

auto ilustr_foto_IMG_1033-728x485Díky novelizaci zákona č. 418/2021 Sb. získali celníci a policie nové oprávnění vyžadovat při kontrole vozidla zaplacení dosud neuhrazené pravomocné pokuty uložené řidiči nebo provozovateli vozidla za dopravní delikty.

Vymáhacím prostředkem mohou být i tzv. botičky nebo zadržení registrační značky. Rada města loni vyslovila souhlas s tím, že v případech cizinců bude správce daně předávat nedoplatky na pokutách za dopravní delikty k vymáhání místně příslušnému celnímu úřadu.
Vymáhání těchto nedoplatků celní správou přináší své výsledky. Proto se rada města na svém posledním zasedání rozhodla rozšířit možnosti správce daně o předávání nedoplatků k vymáhání celní správě i vůči tuzemským dlužníkům. Předávat při splnění určitých podmínek přitom bude možné nejen pokuty uložené odborem dopravy, ale i například pokuty uložené strážníkem městské policie. Tyto pokuty se tak objeví v databázi nedoplatků Celní správy ČR. Pokud bude vymáhání celní správou úspěšné, 30 % z nedoplatku půjde do státního rozpočtu a zbylých 70 % do pokladny města.
-text zdroj: měúvm- Ilustrační foto: jeshoots.com-

    Reklama
  • JelVila11_23
  • Prodej masa, drubez
  • Nábor fotbal
Nahoru