Gymnázium povede Ilona Pokorná

nove vedeni_gvm_Pokorna_IlonaOd 1. srpna letošního roku dojde ke změně na pozici ředitele gymnázia ve Velkém Meziříčí. Stávajícího, dlouholetého ředitele školy RNDr. Aleše Trojánka, Ph. D. vystřídá ve funkci zkušená členka tamního pedagogického sboru Mgr. Ilona Pokorná.

Novou ředitelku jmenovala rada kraje také na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod. Mgr. Radka Bouchalová, která patří ke kmenovým zaměstnancům zdravotnické školy, nahradí ve funkci dosavadní ředitelku Mgr. Naděždu Vrbatovou, PhD.
„Přeji oběma ředitelkám na jejich nové pozici mnoho pracovních úspěchů a dostatek elánu ke zvládnutí všech výzev, které je nepochybně čekají. S oběma jsem měl možnost při převzetí jmenovacího dekretu mluvit a jsem si jistý, že náročnou funkci s podporou svých kolegů ve škole zvládnou a naváží na kvalitní práci svých předchůdců," popřál oběma ředitelkám radní kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala.
-red, zdroj: krú-

nove vedeni_gvmFoto: zleva Aleš Trojánek, Ilona Pokorná, Jan Břížďala

    Reklama
  • JelVila11_23
  • Prodej masa, drubez
  • Nábor fotbal
Nahoru