• Medřičské listy
  • Zprávy
  • Oprava mostku mezi Netínem a Olším bude stát téměř o 30 % víc než byl původní předpoklad

Oprava mostku mezi Netínem a Olším bude stát téměř o 30 % víc než byl původní předpoklad

most mezi_Olsi_nad_Oslavou_Netin__7_copy_copyMinimálně do konce září 2023 je uzavřena silnice mezi Netínem a Olším nad Oslavou kvůli opravě mostku (viz foto). Cena opravy je oproti původnímu předpokladu vyšší - celkem 8.276.000 Kč včetně DPH.

„Zakázka byla zasmluvněna se zhotovitelem SPOLEČNOST STAVBY SR – OLŠÍ - vedoucí společník je firma STAVBY SR group s.r.o. a druhý společník je firma REMAT PLUS Zlín, s.r.o.," uvedl technicko - správní náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ing. Tomáš Mátl, „smluvní cena je 6 840 000,00 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 5 409 106 Kč bez DPH. Vítězná cena je tedy o 26,5 % vyšší. V rámci veřejné zakázky byla předložena i nižší nabídka cca o 11 % vyšší než byl předpoklad, tento uchazeč však tzv. neposkytl součinnost při podpisu smlouvy, tzn., že odmítl podepsat smlouvu, a tak byla smlouva uzavřena s druhým uchazečem v pořadí. Realizace nového mostu by měla trvat 4 měsíce, cca do konce září by měl být nový most zprovozněn."

most mezi_Olsi_nad_Oslavou_Netin__3_copyOdborný posudek se podle informací, které naše redakce obdržela z Kraje Vysočina, nezpracovává, vychází se z tzv. hlavních mostních prohlídek, které v pravidelných intervalech zpracovávají nezávislí externí zhotovitelé. Ta poslední z července 2021 nařizovala „naplánovat projektovou dokumentaci ke kompletní rekonstrukci mostu".
Hlavním důvodem bylo jednak stáří mostu (1930) a zejména omezení zatížitelnosti, které již neumožňovalo provoz těžké nákladní dopravy. „Veškeré informace jsou v projektové dokumentaci, kterou je možné si stáhnout na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_10902.html," upřesnilo tiskové oddělení Kraje.

Letos na okrese Žďár nad Sázavou bude podle informací Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV) souvisle opraveno všemi technologiemi celkem 30,5 km povrchů silnic II. a III. třídy a bude provedena celková rekonstrukce 6 mostů a u 8 mostů rozsáhlejší stavební údržba.
Z akcí Kraje Vysočina probíhá rekonstrukce silnice II/354 na hrázi Špitálského rybníku v Zahradišti a havarijního úseku mezi Zahradištěm a Zásekou. Silnice je tudy uzavřena.
V rámci akcí KSÚSV financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury má opravit v roce 2023 tři úseky silnic. Mimo jiné silnici II/388 mezi Bohdalovem a Březím nad Oslavou, silnici II/354 mezi křižovatkou s II/602 a Netínem.
most mezi_Olsi_nad_Oslavou_Netin__6„Z dotace SFDI chceme financovat i rekonstrukce mostů. Mosty k rekonstrukci byly vybírány zejména s ohledem na odstranění omezení zatížitelnosti tak, aby v budoucnu nebyl omezován provoz nákladních vozidel, mimo jiné i vozidel zimní údržby a autobusů. Budou rekonstruovány mosty mezi Olším nad Oslavou a Netínem (evidenční číslo 35433-2), a také např. most u Vlkova (ev. č. 3792-1)," uvádí se mimo jiné na webu krajské správy.
Zpracovala red ML. Foto: Iva Horká

    Reklama
  • Rozmarinek23
  • Grilovani
  • Malirstvi
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru