Cena vodného se zvyšuje na 130 korun

vodaCena vodného a stočného se v příštím roce zvedne o 5,6 procent na 129,82 korun za metr krychlový. Při roční spotřebě 100 m3 na jedno odběrné místo za rok narostou výdaje o 58 korun za měsíc.

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo zdražení vody na základě analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů. Z ceny vodného a stočného svaz odvede státu v poplatcích za odběr surové a podzemní vody, za vypouštěné odpadní vody a dalších 23,7 procent. Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací činí 20,7 procent. Průměrný zisk z ceny vodného a stočného tak je 1,6 procent.

Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací vodohospodářské infrastruktury (chemikálie, materiál, energie, opravy apod.) činí 20,7 %. Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí 27 % (osobní náklady, odpisy a opravy majetku provozovatele).

Cena pro vodné a stočné mimo jiné plně respektuje podmínky udržitelnosti projektů realizovaných za pomoci dotací operačního programu životního prostředí a zajišťuje nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a rekonstrukce vodohospodářského majetku svazkových obcí, který činí více než 900 km vodovodů a 400 km kanalizací včetně úpraven vod a čistíren odpadních vod. Podíl nájemného činí 27,1 % z ceny.
Tisková zpráva SVaK ZR

    Reklama
  • JelVila11_23
  • Prodej masa, drubez
  • Nábor fotbal
Nahoru