Ministerstvo zemědělství chce na jatkách zavést kamerové systémy

tyrani zvirat_dolni_hermanice_reprofoto_z_videa_Zvirata_nejime2Kopání do zvířat, tahání krav a prasat za uši, střelení krávy jatečnou pistolí, po kterém dlouze umírala. To byly praktiky z jatek v Českém Dvoře u Knyku na Havlíčkobrodsku, které letos v létě zveřejnil spolek Zvířata nejíme. A krátce poté další podobný případ z Dolních Heřmanic na Žďársku, o kterém informovaly i Medřičské listy, donutily přehodnotit státní správu ke zvážení povinných kamer na jatkách. Informoval o tom například server iDnes začátkem prosince letošního roku.

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu veterinárního zákona, kterou reaguje na nová nařízení Evropské komise v oblasti veterinární péče. Součástí návrhu tohoto zákona je mimo jiné novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která zavádí povinnost vybavit jatka kamerovými systémy pro sledování řádného zacházení se zvířaty.
„Jsem rád, že je v našem návrhu uvedena povinnost vybavit jatka kamerovými systémy. To pomůže zvýšit dohled nad zacházením se zvířaty. Doufám, že se tím zamezí riziku týrání zvířat před porážkou, a že již nebude nutné řešit případy neetického chování ke zvířatům, ke kterému mohlo v minulosti docházet," řekl ministr zemědělství Marek Výborný.
V rámci novely veterinárního zákona dochází k revizi právní úpravy veterinární asanace. Cílem je její zpřehlednění a naplnění požadavků dozorových orgánů. Zmírňují se také požadavky na vyšetřování masa domácích prasat na přítomnost trichinel, a to v návaznosti na dlouhodobě dobrou epidemiologickou situaci.
Novela rovněž upravuje postup vydávání opatření k tlumení nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, které jsou považovány za nebezpečné. Nově bude možné, aby příslušné orgány v případě některých nákaz učinily či uložily opatření, případně nařídily mimořádné veterinární opatření, na základě odborného posouzení, nikoli bezpodmínečně. Upravují se i kontroly dovozu, tranzitu a vývozu kontrolovaného zboží, tzn. zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží, kde dochází k dílčím úpravám podrobností kontroly vývozu do třetích zemí.
Součástí návrhu zákona je také novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která zavádí kamerové systémy na jatkách. Kamery musí pokrývat prostor pro vykládku a přehánění zvířat, ve kterém se nacházejí živá zvířata.
Další součástí novely veterinárního zákona je novela zákona o správních poplatcích, jejímž cílem je navýšení poplatků v jednotlivých sazebnících veterinární péče. Toto navýšení se bude týkat zejména právnických a podnikajících fyzických osob (např. osob působících ve veterinární asanaci, provozovatelů potravinářských podniků, dopravců nebo vývozců). V případě fyzických osob – chovatelů jde zejména o navýšení ve vztahu k úřednímu ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete v zájmovém chovu (z 50 Kč na 100 Kč) nebo k vydání souhlasu se zahrabáním kadáveru koňovitého na vlastním pozemku chovatele (ze 100 Kč na 500 Kč). Tento poplatek byl zaveden 15. 1. 2020, zvýšení poplatku by mělo platit od 1. 1. 2025.

Připr.: red ML, zdroj: TZ MZ, iDnes

Iustr. foto: zdroj video spolku Zvířata nejíme

    Reklama
  • Malirstvi
  • Renovace vany
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru