Nejvíc trestných činů bylo loni spácháno na Velkomeziříčsku

policie ilustr_fotoVývoj a objasněnost kriminality na Žďársku v roce 2023.

V roce 2023 došlo na Žďársku celkem k 1059 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 629 případů. Celková objasněnost za uvedené období tedy činila 59,4 %. Ve stejném období v roce 2022 došlo k celkem 913 trestným činům, z nichž policisté objasnili 481 tedy 52,7 %.

Kriminalita v roce 2022 na jednotlivých obvodních odděleních
Nejvyšší objasněnost, která se blíží k sedmdesáti procentům, mají na Žďársku policisté z Obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem.

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2023 na území obvodního oddělení Velké Meziříčí a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 396 trestných činů, z nichž se jim 246 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 62,1 %. V roce 2022 policisté prověřovali 331 trestných činů, z nichž 198 objasnili, tedy 59,8 %.
V teritoriu obvodního oddělení Žďár nad Sázavou a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 355 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 178 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Žďársku činila 50,1 %. V roce 2022 se jednalo o 306 případů, z toho 139 objasněných, tedy 45,4 %.
V teritoriální působnosti obvodního oddělení Nové Město na Moravě došlo v loňském roce ke spáchání 104 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2023 činila 60,6 %, tedy 63 trestných činů. V roce 2022 se jednalo o 125 případů, z toho 61 trestných činů policisté objasnili, což je 48,8 %.
Na území obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem došlo v loňském roce ke spáchání 204 trestných činů. Objasněnost činila na tomto území 69,6 %, tedy 142 objasněných trestných činů. V roce 2022 zde policisté prověřovali 151 případů, z nichž 83 objasnili, tedy 55 %.

Násilná trestná činnost
Na Žďársku v loňském roce došlo k nárůstu násilné trestné činnosti o 51 trestných činů oproti předchozímu roku. V roce 2023 bylo zaevidováno 117 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 86 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy činila 73,5 %. V roce 2022 se jednalo o 66 případů, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 52 trestných činů, a objasněnost činila 78,8 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2023 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 49 případů, z nichž 36 do konce roku objasnili. V roce 2022 se jednalo o 31 těchto trestných činů, z toho 26 případů policisté objasnili.
Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin nebezpečné vyhrožování. V loňském roce se jednalo celkem o 17 případů tohoto trestného činu, přičemž do konce roku policisté 14 případů prověřování ukončili. V roce 2022 policisté prověřovali osm případů, z nichž do konce období všechny objasnili.
Třetím nejčastějším trestným činem v této kategorii byl trestný čin porušování domovní svobody, kdy policisté prověřovali 14 případů a do konce loňského roku 11 objasnili. V roce 2022 zaevidovali sedm případů, přičemž do konce roku policisté ve čtyřech případech prověřování ukončili.

Mravnostní trestná činnost
V roce 2023 prověřovali kriminalisté 21 mravnostních trestných činů, z nichž do konce roku 16 případů objasnili, což je 76,2 %. V roce předešlém se jednalo o 20 trestných činů, z tohoto počtu kriminalisté deset objasnili, tedy 50 %.

Majetková trestná činnost
V loňském roce policisté na Žďársku zadokumentovali 422 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 134 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 31,8 %. V roce 2022 došlo k 387 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 95 případů objasnili, tedy 24,6 %.
V loňském roce se v 84 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 95 případech o krádeže prosté a 243 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním
Z celkového počtu 84 případů jich policisté v loňském roce objasnili 43, tedy 51,2 %. V roce 2022 bylo na Žďársku zaevidováno 78 případů, z toho jich policisté do konce roku objasnili 22, tedy 28,2 %.

V loňském roce policisté zaevidovali 27 trestných činů krádeže vloupáním do ostatních objektů. Z tohoto počtu do konce období objasnili 14 případů. V případě vloupání do motorových vozidel policisté v roce 2022 zadokumentovali 16 trestných činů, z nichž sedm objasnili. V souvislosti s vloupáním do bytů policisté prověřovali 12 trestných činů a 11 objasnili.

Krádeže prosté
Policisté na Žďársku v loňském roce zadokumentovali 95 případů, z nichž objasnili 61. Objasněnost tedy činila 64,2 %. V roce 2022 se jednalo o 100 trestných činů, z toho 43 objasněných, což činí 43 %.

V roce 2023 policisté na Žďársku prověřovali 36 případů krádeží prostých v obchodech, přičemž 35 z nich do konce období objasnili. V souvislosti s krádežemi v jiných objektech zaevidovali 13 případů a sedm objasnili. V 11 případech prověřovali krádeže v bytech, z nichž objasnili šest trestných činů. Kapesní krádež zaevidovali v šesti případech a objasnili čtyři případy.

Hospodářská trestná činnost
V loňském roce došlo na Žďársku k 80 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 46 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 57,5 %. V roce 2022 došlo k 74 případům, z toho objasněných bylo 15, tedy 20,3 %.

Shodně po osmi trestných činech v této oblasti v loňském roce bylo zaevidováno u trestných činů zkrácení daně, podvodů a legalizace výnosů z trestné činnosti. Policisté tedy prověřovali 24 těchto trestných činů, z nichž 12 v daném roce neobjasnili. V roce 2022 se jednalo o stejný počet trestných činů zkrácení daně, z nichž v daném roce žádný neobjasnili. U trestného činu podvodu bylo v roce 2022 zaevidováno 10 případů, přičemž do konce období se podařily tří skutky objasnit. V roce 2023 došlo k nárůstu legalizace výnosů z trestné činnosti, neboť v roce předchozím nebyl zaevidován žádný případ této trestné činnosti.
Dalším, často prověřovaným trestným činem v této kategorii v loňském roce, je trestný čin úvěrového podvodu. Policisté v loňském roce zadokumentovali sedm těchto trestných činů, z nichž do konce roku pět objasnili.
Třetí pomyslnou příčku v této kategorii zaujímá trestný čin zpronevěra, kdy v loňském roce bylo zaevidováno celkem šest případů, z nich se podařily čtyři skutky objasnit do konce daného období.

Ostatní trestná činnost
V kategorii ostatní kriminality v roce 2023 policisté na tomto území prověřovali 219 trestných činů a u 182 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost činila 83,1 %. Policisté v předešlém roce zaevidovali 186 trestných činů, z nichž do konce roku prověřování ukončili ve 149 případech.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Žďársku byli v této oblasti úspěšní a v loňském roce odhalili 84 případů tohoto trestného činu. Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. V loňském roce se jednalo o 42 trestných činů, které policisté zadokumentovali, z nichž do konce roku jich objasnili 38, tedy 90,5 %. Dalším často řešeným trestným činem v této oblasti je trestný čin poškození cizí věci - sprejerství. Policisté v loňském roce odhalili a zadokumentovali 37 případů, z nichž do konce roku 17 případů objasnili, celkem tedy 46 %.

Zbývající trestná činnost
V roce 2023 policisté zaevidovali celkem 200 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku činila 82,5 %, tedy 165 případů. Za stejné období roku 2022 se jednalo o 180 trestných činů, kdy celková objasněnost činila 88,9 procent.

Nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Žďársku byli opět velmi úspěšní a odhalili 75 případů.
Druhý nejvyšší podíl v této kategorii má za uvedené období trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 64 případů. V roce 2022 se jednalo o 41 případů.
41 případů zaevidovali u trestného činu dopravní nehody silniční nedbalostní, což je mírný pokles o dva případy oproti roku 2022.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
por. Ing. Michaela Lébrová,komisařka

    Reklama
  • Malirstvi
  • Renovace vany
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru