Ptačí chřipka ohrožuje tisíce slepic, 50 000 kachen již bylo utraceno

ptaci chripka_foto_HZSChov slepic ve Vanči na Třebíčsku likvidovali ve středu 14. 2. dopoledne hasiči. Objevilo se tam nové ohnisko ptačí chřipky.

Další ohnisko potvrdili veterináři v Častoticích.


Zásah probíhal podobně jako ve Valdíkově. Slepice byly přenášeny do kontejnerů, kde došlo k zaplynování oxidem uhličitým. Kontejnery byly následně převezeny z místa do kafilerní společnosti, uvedla pro média v minulém týdnu mluvčí hasičů z Vysočiny. Ta dodala, že po zásahu ve Vanči se hasiči přesunuli do Častotic.
Státní veterinární správa vydala mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy neboli ptačí chřipky.
Jde o infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba
je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímavé. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných
ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí.
SVS vydala Opatření na základě potvrzení výskytu zmíněné nebezpečné nákazy v k.ú. Vaneč a v k.ú. Častotice v okrese Třebíč. V obou chovech se hrozba týká zhruba 70 tisíc kusů drůbeže. Z toho 13 tisíc slepic se řadí mezi genetické rezervy. A právě kvůli nim se nyní hledá možnost výjimky z likvidace.
„Pokud nesou označení genetické rezervy, znamená to, že to jsou pro stát významná či vzácná plemena. U nich evropská legislativa umožňuje i v případě, že tam objeví ohnisko nákazy, vyjmutí z
utrácení," potvrdil v médiích informaci mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.
Ptačí chřipka je blízko našeho regionu. Některé obce spadají do ochranných pásem.
Vzhledem ke zjištěné nákaze bylo vymezeno uzavřené pásmo, které je tvořeno ochranným pásmem a pásmem dozoru:


(1) Ochranným pásmem se stanovují:
Celá následující katastrální území:
Čikov, Kamenná nad Oslavou, Naloučany, Ocmanice, Okarec, Pozďatín, Pyšel, Vaneč, Studenec u Třebíče, Tasov, Častotice, Zahrádka na Moravě.


(2) Pásmem dozoru se stanovují:
Celá následující katastrální území:
Březejc, Budišov, Číměř nad Jihlavou, Dolní Heřmanice, Oslava,  Hartvíkovice, Hodov, Jabloňov u Velkého Meziříčí, Jasenice, Jinošov, Klementice, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kralice nad Oslavou, Jedov, Náměšť nad Oslavou, Otradice, Zňátky, Nárameč, Nové Sady u Velké Bíteše, Osové, Petráveč, Popůvky nad Jihlavou, Pucov, Rohy, Lhotka u Velkého Meziříčí, Ruda u Velkého Meziříčí, Sedlec u Náměště nad Oslavou, Smrk na Moravě, Stropešín, Studnice, Chroustov u Třebenic, Plešice, Třebenice na Moravě, Třesov, Valdíkov, Bezděkov u Velké Bíteše,
Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Hostákov, Střížov u Třebíče, Vladislav a Záblatí u Osové Bítýšky.


Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež (dále jen chovaní ptáci), s výjimkou domácností, které chovají ptáky v zájmovém chovu (druhy ptáků jiné než kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a běžci). Provede se soupis pro hospodářství v ochranném pásmu a pásmu dozoru zvlášť, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství (počet drůbeže lze odhadnout); tento soupis předat Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina nejpozději do 22.2.2024 prostřednictvím webových formulářů na webových stránkách Státní veterinární správy.

Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků
b) do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním
c) oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků,
d) zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné
e) s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž
f) hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných
g) hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
h) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu,
i) včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé
j) takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy
k) pro Kraj Vysočina na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 209. Další pokyny najdou chovatelé na webu KVS, kde jsou také uvedeny výše pokut, které hrozí za nedodržení nařízení.


Zlikvidováno bylo i 5O tisíc kachen


ptaci chripka_2_foto_HZSK masivnímu úhynu kachen v komerčním chovu ve Valdíkově na Třebíčsku došlo poté, co veterináři potvrdili nákazu ptačí chřipkou H5N1. Dne 6. února dopoledne proběhla za účasti ředitele farmy a zástupců složek, které se na likvidaci chovu podíleli, koordinační schůzka, na které byl dohodnut postup. S likvidací chovu 50 tisíc kachen se začalo 7. února v dopoledních hodinách. V průměru tři kila vážící kachny byly přenášeny do kontejnerů, kde došlo k zaplynování oxidem uhličitým. Kontejnery byly následně převezeny z místa do kafilerní společnosti.
„Za HZS ČR počítáme s nasazením 27 příslušníků. Úkolem hasičů bude především dekontaminace osob a techniky. K tomuto účelu na místě budou dekontaminační soupravy. Každý, kdo vstoupí do kontaminované části areálu chovu s drůbeží bude vybaven ochrannými prostředky (rukavicemi, ochranným oděvem a maskou CM6). Po ukončení činnosti v hale projdou osoby dekontaminací," popsala postup tisková mluvčí hasičů Petra Musilová. Podle jejího sdělení dekontaminací musí projít také veškerá technika přímo zapojená do likvidace chovu. Kromě dekontaminačních souprav mají hasiči na místě také týlový kontejner a přívěs nouzového přežití. Tato technika jim umožní být zcela soběstačnými a zajistí potřebné zázemí.
Připravila: red ML

    Reklama
  • Kuřice prodej
  • ČSŽ schůze
  • ČSŽ zájezd
  • Malirstvi
  • Renovace vany
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru