Zastupitelé projednávali darování pozemku na výstavbu záchranky


zachranka vizualizace_vychodni_pohled_zdroj_KrU_Návrh na darování pozemku p. č. 5917/25 a části z pozemku p. č. 5917/16, vše v k. ú. Velké Meziříčí do majetku Kraje Vysočina – to je jeden z bodů, které projednávají velkomeziříčští zastupitelé na svém zasedání v úterý 27. února 2024.


Zmíněné pozemky se nacházejí za oválem s umělou trávou u 3. ZŠ v Čechových sadech a na nich by měla v budoucnu stát výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS KV).
Půjde o dvoupodlažní nepodsklepený objekt. Součástí jeho výstavby bude provedení nových zpevněných ploch pro přístup k navrhovanému objektu ze stávajících veřejných komunikací a areálových zpevněných ploch účelových komunikací a parkovacích stání. Součástí akce bude rovněž napojení objektu na stávající veřejné inženýrské sítě.
Veřejná zakázka na vyhotovení projektové dokumentace, jejímž zadavatelem je Kraj Vysočina, byla již zveřejněna 15. února 2024. Podání nabídek je limitováno termínem 12. 3. 2024 do 10 hodin.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 500 000 Kč bez DPH.
Připr.: red ML

zachranka vizualizace_jihozapadni_pohled_zdroj_KrU_

    Reklama
  • Kuřice prodej
  • ČSŽ schůze
  • ČSŽ zájezd
  • Malirstvi
  • Renovace vany
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru