Kraj připravuje stavbu obchvatu Velkého Meziříčí

obchvat VM_kraj_vysocinaMezi dopravní stavby, které připravuje k realizaci Kraj Vysočina a které mají pomoci vyřešit vyšší kapacity návozových tras pro přepravu nadrozměrných komponent stavby dalších bloků elektrárny Dukovany patří i obchvat Velkého Meziříčí.

„Konkrétně jde o cca 3,3 km severojižního propojení, které od jižního okraje Velkého Meziříčí vede přes řeku Oslavu a napojuje se na hotovou okružní křižovatku u dálnice D1, exit 146. Obchvat za přibližně půl miliardy korun postaví Kraj Vysočina, ale financovat ho bude stát," informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Realizace je plánována zhruba do čtyř let.
Zásadním stavebním objektem obchvatu bude pětipólový most přes řeku Oslavu v délce 232 metrů. V nejvyšším místě se klene 8 metrů nad terénem resp. nad výrobním areálem společnosti KBB. Kraj Vysočina aktuálně intenzivně řeší majetkoprávní přípravu stavby. Zbývá dořešit, zhruba 20% nutných pozemků.
-zdroj: krú-

    Reklama
  • Servis lesni techniky
  • Grilovani
  • Malirstvi
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru