Město vyhlásilo urbanistickou soutěž na Svit

Svit foto_zdroj_web_mesta_vmSoutěž na územní studii areálu v bývalém Svitu město Velké Meziříčí vyhlásilo 3. června. Nabídky lze podávat až do 16. září 2024.

Město od soutěže očekává nápady, jak nejlépe urbanisticky vyřešit celou lokalitu Svitu a přilehlého území, zejména ve vazbě na soutok Balinky a Oslavy a propojení s Čechovými a Riegrovými sady, uvádí zpráva na městském webu .
Rozvoj celého areálu může podle vyjádření starosty významně posílit centrum města, které se už tak postupně citelně vylidňuje.
Návrh by měl nabídnout vizi pro využití plochy Svitu k pořádání kulturních akcí včetně jednorázových open-air, pro služby i volný čas, a tím pádem i najít a vymezit plochy určené k bydlení, pro občanskou vybavenost, administrativu, kulturu a rekreaci. Měl by řešit podmínky pro všechny druhy dopravy – pěší, cyklistickou i veřejnou – a parkování. Cílem je, aby se areál Svitu stal kvalitním veřejným prostorem s výrazným podílem krajinářského řešení. Studie by současně měla obsahovat ideální etapizaci rozvoje lokality.
Soutěžní zadání, podmínky a podklady najdete na e-zakazky.cz.
-připr. red, zdroj: web Města VM-

    Reklama
  • Rozmarinek23
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru