Křižanovský zámek je na prodej za 88 milionů. Koupí ho městys, či někdo jiný?

zamek krizanov_foto_redakce_ML__2Křižanovský zámek sloužil po dlouhá léta jako zařízení pro handicapované lidi. V poslední době známé jako Domov Kamélie. Vzhledem k tomu, že byli klienti postupně začleňováni do chráněných bydlení v domcích po celé Vysočině, objekt je nyní prázdný, a na prodej.

Zřizovatel Domova Kamélie, jímž je Kraj Vysočina, zámek nyní nabízí i k prodeji mimo jiné také městysu Křižanov.
Zástupci městysu proto svolali na minulý pátek (21. 6.) do křižanovské sokolovny schůzku s občany, aby se vyjádřili, zda má městys historickou budovu koupit, či nikoliv. „Jak využít prostory dle současně nastavených podmínek? Máte nějakou myšlenku nebo nápad? Přijďte prodiskutovat otázku možného získání zámku, jedné z dominant Křižanova, do vlastnictví městyse a případný záměr využití jeho prostor včetně prostorného zámeckého parku," bylo uvedeno na pozvánce, kterou městys zveřejnil na svém webu.

Do sokolovny zavítalo zhruba padesát až šedesát občanů, kteří diskutovali s vedením městyse. Přítomná byla také ředitelka Domova Kamélie Silvie Tomšíková.
Obyvatelé podle svého vyjádření nejvíce volali po tom, aby v zámku obec zřídila domov pro seniory či případné sociální služby. Tuto variantu ale vedení městyse i domova odmítlo s odůvodněním, že už by nedosáhli na dotace, které jsou poskytovány na sociální oblast, neboť už byly vyčerpány na chráněné bydlení. Možností na další využití je několik, jako například hotel, a další. K tomu se ale lidé nepřikláněli, chtějí, aby objekt s velkým parkem sloužil místním lidem. Ostatně jak si to údajně přál i někdejší majitel zámku, šlechtic Tauber, ten navíc chtěl, aby sloužil k účelům pro handicapované lidi.

Zeptali jsme se starosty městysu Křižanov Ivo Klimeše
Jaké jsou možné záměry?
Nejvíce zmiňovaný záměr je vybudování domova pro seniory, respektive nějaká pobytová služba, reálný záměr však v tento okamžik nevidíme, jelikož se jednalo o první setkání s našimi občany v této záležitosti a s vedením kraje nebyly vedeny, žádné konkrétní návrhy případného prodeje atd.


Za jakou cenu vám objekt kraj v tuto chvíli nabízí?
V současné chvíli je částka stanovena znaleckými posudky, kdy celková částka je cca 88.000.000 Kč.


Zámek je v současné době již kompletně prázdný, či nikoliv? Pokud ne, co se tam doposud nachází?
Na zámku je v současné době stále vedení Domova Kamélie, příspěvková organizace Kraje Vysočina. S krajem je městys Křižanov v jednání ohledně nové výstavby „ředitelství" Domova Kamélie, které by mělo být vybudováno na Masarykové náměstí 136, v místě bývalého zdravotního střediska.
Vybavení zámku je postupně nabízeno příspěvkovým organizacím kraje. Přesnější informace by Vám poskytla paní ředitelka (ředitelku Domova jsme oslovili, vyjádření z důvodu služební cesty ale nestihla do uzávěrky poslat – pozn. red.)


Předpokládáte, že padne konečné rozhodnutí na zasedání zastupitelstva ve středu 26. 6.?
Kdy padne konečné rozhodnutí je v tento okamžik předčasné a jak jsem zmínil výše jedná se o prvotní jednání, respektive získávání informací atd. Chtěli jsme znát názor našich občanů, protože vnímáme důležitost tohoto rozhodnutí.


Pokud považujete za nutné, můžete doplnit i další informace...
Rád bych doplnil i další informace, ale dle mého názoru je to předčasné a konkrétní věci bude nutné projednat s vedením kraje.
Připr.: red ML

    Reklama
  • Rozmarinek23
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru