Necid dodnes zcela nevysvětlil svoje miliony

necidovy milionyUskupení To pravé Meziříčí prezentuje své kandidáty jako poctivé lidi. Jenomže někdejší starosta města a lídr TPM Radovan Necid spáchal jeden z největších „hříchů", které může politik spáchat. Neprošel testem poctivosti, za který se dá považovat majetkové přiznání podle zákona o střetu zájmu.

Magistrát města Jihlavy před dvěma lety R. Necida uznal vinným ze spáchání přestupku kvůli porušení zákona o střetu zájmu, když neuvedl příjem ve výši 3,5 mil. Kč za prodej podílu ve firmě Falco computer a také že je společníkem ve firmě CCR Store.
Za spáchaný přestupek udělil Necidovi pokutu 5 000 Kč.

 „Ve věci Ing. Radovana Necida bylo vydáno rozhodnutí o přestupku, ve kterém je uvedeno, že byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 23 odst. 1 písm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, kterého se dopustil tím, že jako veřejný funkcionář dle zákona o střetu zájmu porušil povinnosti z tohoto zákona vyplývající a byla mu udělena pokuta ve výši 5 000 Kč," uvedl Magistrát města Jihlavy.

Novináři tehdy upozornili R. Necida na chybějící údaje v jeho majetkovém přiznání, které musí veřejný funkcionář uvádět do registru oznámení podle zákona o střetu zájmu. Tento registr slouží k veřejné kontrole majetkových poměrů politiků a úředníků. Ti jsou povinni přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že během výkonu funkce získali jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících právnických osobách, pokud souhrnná výše příjmů nebo jiných majetkových výhod přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč. Jenomže Necid v přiznání neuvedl zmíněné miliony korun a podíl ve firmě.

Exstarosta Necid v původním tiskovém prohlášení obhajoval své pochybení tak, že si neuvědomil povinnost uvedení příjmu 3,5 milionu do registru oznámení. Protože prý sloužil pouze jako převodce peněz mezi svojí bývalou firmou a exmanželkou v rámci vypořádání společného jmění manželů. Toto vyrovnání ale proběhlo již o cca půl roku dříve, než jak tvrdil exstarosta Necid. Ten ve svém prohlášení také napsal, že všechna svoje tvrzení je schopen snadno doložit rozhodnutím soudu o majetkovém vyrovnání a výpisy z účtu. Redakce týdeníku proto tehdy R. Necida několikrát požádala, aby tedy zveřejnil dané dokumenty. Do dnešního dne tak ale neučinil. Stejně tak dodnes nesdělil občanům, jak to vše bylo, ačkoliv jim to v listopadovém zpravodaji roku 2016 slíbil. Kolik a od koho si na majetkové vypořádání ve výši 7 milionů korun Necid půjčil, tak dosud nebylo věrohodně vysvětleno (viz box „časová osa" níže).

Aleš Horký

Časová osa kauzy „Necidovy miliony"

Necid Radovan24. 11. 2014 - Podepsána smlouva o vypořádání majetkových poměrů a bydlení pro dobu po rozvodu manželů Necidových.
14. 1. 2015 – Dohoda o vypořádání společného jmění manželů (SJM) nabyla právního účinku.
15. 1. 2015 – Bývalá Necidova žena potvrdila, že 15. 1. 2015 si vyzvedla peníze z advokátní úschovy, čímž proběhlo majetkové vypořádání po rozvodu. Jednalo se o jednorázovou částku 7 milionů Kč, což vyplývá ze smlouvy o vypořádání majetkových poměrů.
Do 30. 6. 2015 – Necid podal čestné prohlášení za rok 2014 do registru oznámení podle zákona o střetu zájmu, kde přiznal nabytí druhé poloviny domu včetně přilehlých pozemků v rámci majetkového vypořádání v hodnotě 3 750 000 Kč. Zároveň přiznal půjčku 800 tisíc Kč od matky Dagmary Necidové. O žádné další finanční půjčce není zmínka. Jestliže těchto 800 tisíc „padlo" na vypořádání se svojí bývalou ženou, kde vzal starosta Necid zbylých 6 200 000 Kč? Z platu starosty, z úspor, z dalších půjček apod.? Více na následujících řádcích.
Během července a srpna 2015 – Starosta Necid prodal 35% podíl ve firmě Falco computer za 3 500 000 Kč.
Do 30. 6. 2016 – Necid podal čestné prohlášení za rok 2015 do registru oznámení podle zákona o střetu zájmu, kde částka 3 5000 000 Kč za prodej podílu ve firmě Falco computer NENÍ UVEDENA. Stále je tu zaznamenána půjčka 800 tisíc Kč od matky Dagmary Necidové. O žádné další finanční půjčce není zmínka.
10. 10. 2016 – Novináři upozornili v té době starostu R. Necida, že částka 3 500 000 Kč chybí v jeho čestném prohlášení o majetku, příjmech, darech apod. v registru oznámení.
11. 10. 2016 – Starosta Necid vydal tiskové prohlášení, ve kterém přiznal své pochybení a dodatečně poslal opravené čestné prohlášení, kde již figuruje 3,5 mil. Kč. V prohlášení svoje pochybení obhajoval tím, že se si neuvědomil, že má 3,5 mil. napsat do majetkového přiznání, neboť prý sloužil pouze jako převodce peněz mezi bývalou firmou a bývalou ženou v rámci rozvodu. Jenomže v srpnu 2015 starosta Necid byl již se svojí exmanželkou finančně vypořádán. Kam tedy zmíněných 3,5 mil. šlo? A proč exstarosta R. Necid tvrdil, že je poslal bývalé ženě, když ona své peníze obdržela již o půl roku dříve?
17. 10. 2016 – Na schůzi meziříčské ODS starosta Necid svým spolustraníkům přiznal, že se s manželkou vypořádal již v lednu 2015 a ne v srpnu 2015, jak tvrdil veřejnosti. Celkem exmanželce vyplatil 7 milionů Kč. Podle Necidových slov si na toto lednové vypořádání musel půjčit od kamarádů. Kolik a od kterých kamarádů si starosta Necid půjčil? A proč to neuvedl jako v případě své matky? Každá půjčka musí být v majetkovém přiznání uvedena. Dále svým spolustraníkům sdělil, že v srpnu 2015 částku 3,5 mil. z prodeje podílu ve firmě Falco použil na splacení dluhů svým kamarádům.
18. 10. 2016 – Necid vydal další prohlášení, kde se už o převodu peněz své exmanželce nezmiňuje. Píše: „Tento prodej jsem byl nucen uskutečnit proto, že jsem prošel rozvodovým řízením a potřeboval jsem se finančně vypořádat se svojí bývalou ženou, takže odprodej mého obchodního podílu byl nástrojem, který mi pomohl tuto situaci zvládnout, resp. prostřednictvím kterého jsem byl schopen vypořádat část závazků, které mi v uvedených souvislostech vznikly."
Z vágního vyjádření se tak nelze dozvědět, s kým vypořádával R. Necid své závazky. Proč to tají? Jako veřejný funkcionář musí podle zákona o střetu zájmu přiznat jakoukoliv půjčku.
9. 11. 2016 – Magistrát města Jihlavy Necida uznal vinným ze spáchání přestupku. Zároveň mu udělil pokutu 5 000 Kč za porušení zákona o střetu zájmu, když neuvedl příjem ve výši 3,5 mil. Kč za prodej podílu ve firmě Falco computer a také, že je společníkem ve firmě CCR Store.
Listopad 2016 – V listopadovém vydání radničního zpravodaje Necid napsal, že až bude vědět, jak to dopadlo, sdělí to občanům. Což sám neučinil. A dodnes zcela nevysvětlil, jak to s jeho miliony bylo...
Aleš Horký

 

    Reklama
  • JelVila11_23
  • Prodej masa, drubez
  • Nábor fotbal
Nahoru