Do vedení města budou nominováni Josef Komínek a Jiřina Jurdová

Radnice

Dne 16. 10. 2018 se zástupci koaličních uskupení ČSSD, KDU-ČSL a NK, MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM a ANO 2011 dohodli na budoucím uspořádání vedení města a složení Rady města Velké Meziříčí.
Na pozici starosty města bude nominován stávající starosta Josef Komínek. Na pozici místostarostky města bude nominována Ing. Jiřina Jurdová.


Rada města bude navržena ve složení: ČSSD - 3 mandáty, KDU-ČSL a NK - 2 mandáty, MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM – 1 mandát a ANO 2011- 1 mandát.
Josef Komínek, starosta města

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Velké Meziříčí
Město Velké Meziříčí v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, svolaného dosavadním starostou města Josefem Komínkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: sál kina v JUPITER clubu s.r.o. Náměstí 17, Velké Meziříčí
Doba konání: 30. října 2018 od 15.00 hodon
Navržený program:
1. Seznámení s výsledky voleb do Zastupitelstva města VM
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Složení slibu nových členů Zastupitelstva města Velké Meziříčí
4. Schválení programu
5. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města
a) Určení počtu místostarostů
b) Stanovení počtu členů rady města
c) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni (§ 71 zákona o obcích)
d) Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty a ostatních radních
e) Volba starosty města Velké Meziříčí
f) Volba místostarosty města Velké Meziříčí
g) Volba ostatních členů Rady města Velké Meziříčí
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
7. Projev starosty města Velké Meziříčí
8. Závěr Josef Komínek, dosavadní starosta města Velké Meziříčí

    Reklama
  • Dov_red
  • Redakce-provoz
  • NKT
  • Zájezd Heřmanice
  • Rozmarinek
  • Bioprodukt
  • Slepicky Hrbov
  • Půjčka 5000
Nahoru