Jak je to s tzv. malým a velkým obchvatem města Velkého Meziříčí?

ZacpaV poslední době se vyrojily zaručené zprávy o tom, zda malý nebo velký obchvat města bude, nebo nebude, a kdo je schopen to zajistit, a kdo ne. Pojďme si popsat současný stav, situaci a možnosti obou těchto dopravních záměrů.

Pokud jde o tzv. „malý obchvat", tak předmětem diskuze a vášní je úsek, který spojuje ulici Třebíčská u bývalých technických služeb a ulici Komenského u výjezdu z Náměstí. Tento úsek je navržen přes bývalý areál Svitu. V současné době se zpracovává nový územní města Velkého Meziříčí a dopravní problematika je jedna z priorit. Na základě podnětu současných 14 koaličních zastupitelů byla prostřednictvím pověřeného zastupitele, a to starostou města Josefem Komínkem, podána připomínka, aby inkriminovaný úsek tzv. „malého obchvatu" v bývalém areálu Svitu byl z nového územního plánu (ÚP) vypuštěn. Nikdo další o tuto problematiku neprojevil zájem. V současné době je toto řešení prověřováno všemi dotčenými orgány, které se k územnímu plánu vyjadřují. Pokud jejich stanoviska budou kladná – v což pevně věřím – bude následně pořizovatel ÚP s touto variantou dále pracovat a tzv. „malý obchvat" nebude součástí nového územního plánu. Jako vhodné dopravní napojení bývalého areálu Svitu se v současné době jeví nový most přes řeku Balinku.
Velký obchvat je závislý na Kraji Vysočina
Co se týká tzv. „velkého obchvatu", v současné době se připravuje 4. etapa. To je úsek od kruhového objezdu na ulici Karlov (u Autosalonu Pokorný Renault a Dacia) s napojením na silnici II/360 na Třebíč. Zde je proveden z velké části výkup pozemků a dokončuje se proces územního řízení. Následující kroky bude provádět Kraj Vysočina a případná vlastní realizace bude záležet na tom, zda se kraji podaří dokončit povolovací procesy této dopravní stavby a zajistit dostatečné finanční prostředky.
Pokud chce mít město Velké Meziříčí vyřešenou plnohodnotnou dopravní infrastrukturu, musí všichni počítat s tím, že je třeba se důsledně a detailně územnímu plánování věnovat a rezervovat pro tyto záměry potřebné plochy – byť třeba zatím jen na mapových podkladech.
V opačném případě bychom se museli smířit s tím, že současný stav zůstane zakonzervován a velká část dopravy bude vedena středem města.
Ing. František Komínek, radní města

  Reklama
 • Redakce-provoz
 • NKT
 • Sanborn
 • Rodos-seřizovač
 • Kovokomplet
 • Půjčka 5000
 • Ridic_Coufal
 • Pujcky_uvery
 • UklidZidek
 • Caha– žaluzie
Nahoru