V neděli 31. října uplyne přesně 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského

logo-1Poslední říjnový den tohoto roku nám přináší pozoruhodné a navíc velmi významné výročí… 31. 10. 1821 se totiž v Borové, obci situované mezi Přibyslaví, Chotěboří a Ždírcem nad Doubravou, narodil Karel Havlíček, věhlasný zakladatel české politické žurnalistiky a národní buditel tzv. druhé generace; epigramatik, básník, publicista, satirik a prozaik. Zemřel v Praze ve věku pouhých 34 let, zanechav po sobě, ale i to jen na krátký čas, jednoho potomka – totiž „dceru národa“ Zdeňku.

Jeho nejproslulejšími literárními díly se vedle epigramů, což jsou kratičké satirické básně, staly především veršované epické skladby Král Lávra, Křest svatého Vladimíra a Tyrolské elegie. Musíme také vzpomenout jeho cestovatelskou prózu Obrazy z Rus, stejně jako vydávání Národních nowin, jakož i přispívání do Pražských nowin a do časopisů Slowan a Česká wčela.
V sobotu 30. 10. 2021 se při příležitosti tohoto narozeninového jubilea opět po pěti letech uskuteční v Havl.Brodu a v Havlíčkově Borové tradiční setkání současných českých a moravských epigramatiků. Akce začíná v 9 hodin u pomníku KHB v brodském městském parku Budoucnost; avšak hlavní program festivalu odstartuje až v deset na Staré radnici, která se nachází na spodní straně ústředního náměstí. Připraveno bude uvítání a občerstvení, hudební vystoupení, také výstava karikatur, recitace autorských textů atd. V plánu jsou rovněž návštěvy Muzea Vysočiny v domě KHB, posezení v restauracích, prohlídka expozic ve výstavní síni plus autobusový zájezd do Havlíčkovy Borové. Tam účastníci zavítají ke spisovatelově soše v parčíku, do tematického muzea v jeho rodném domě, do základní školy a místní knihovny. Ostatně, téměř stejnou podobu měly epigramatické sjezdy i v letech 2011 a 2016.
Bude vydán knižní almanach, totiž sborník nových epigramů našich současných satiriků.
Tento jednodenní podnik pořádá Syndikát novinářů kraje Vysočina.
Vladimír Pařil

    Reklama
  • Skauti
  • Výstava Šurda
  • Zvěřinové hody
  • Agro účetní
  • ML_prodejce
Nahoru