O pyšelské tvrzi, která se nachází kousek od Tasova

PyselZ vesnice Vaneč, kterou byste našli ve směru za Tasovem, se po silnici vedoucí do kopečka snadno dostanete až do Pyšela. Ostatně, vždyť i samotná Vaneč je vlastně jen odloučenou místní částí obce Pyšel.
Ve středu Pyšela dodnes stojí zachovalá věž, která patřívala k větší vladycké tvrzi, jež byla kdysi chráněna širokým vodním příkopem a také soustavou čtyř rybníků. Podobné fortifikované objekty ve středověku obývali nejčastěji právě vladykové anebo zemané – prostě taková ta nejnižší šlechta, povětšinou venkovská a orientovaná hlavně na zemědělství.


Tamější opevněný dvorec byl založen na přelomu třináctého a čtrnáctého století právě místními vladyky. Poprvé se v písemných pramenech, jimiž bývají zejména tzv. zemské desky, objevila roku 1349, a to v souvislosti s jejími majiteli Náhradou a Jutkou z Pyšela. V r. 1377 je zde připomínán Ondřej z Pyšela (zemřel před r. 1406) a v roce 1420 pak zmiňován Vlček z Okarce. V průběhu 15. století přešla tato významná dobová nemovitost na zpřízněné vladyky z Říčan, po nich byl objekt v majetku Valeckých z Mitrova (či snad z Mírova, jak uvádějí jiná pojednání). Ve století šestnáctém byla tvrz pány z Lomnice přičleněna k náměšťskému panství a dále pak sloužila již jen k čistě hospodářským účelům. Dnes zůstala jako zbytek někdejšího opevnění pouze věž, oproti starému originálu pravděpodobně o jedno patro snížená. Nyní zde tedy máme stále ještě tvrz, avšak takovou již jen jakoby minimalizovanou; kromě oné věže vše ostatní už zcela zmizelo. V jejím případě jde o jednopatrovou gotickou budovu čtvercového půdorysu, o straně něco přes osm metrů. Tato kamenná stavba z neomítnutého zdiva je završena sedlovou střechou. Šířka obvodových zdí činí cca jeden metr. Proto je uvnitř velmi chladno, takže věž byla a až dosud stále je z onoho důvodu využívána jako komora, spižírna a sýpka. U vchodu do patra i do přízemí máme dodnes zachován gotický portálek, gotická ostění tří někdejších oken a krakorce v prvním poschodí. Původně zřejmě trojpodlažní věž stojí dnes v zahradě domu č. p. 46. Ještě koncem 19. stol. existovala v jejím přízemí studna.
Od roku 1764 až do dnešních časů je tvrz v držení rodu Tasovských, který lze zároveň považovat za nejstarší rod ve vsi. Objekt je sice v soukromém vlastnictví, avšak získal statut kulturní památky. Ostatně, je na něm umístěna i příslušná informativní cedule.
Přesnější lokalizace obce Pyšel:
Leží asi tak 8 km jižně od Tasova a 12 km severovýchodně od Třebíče. Nejbližší železniční stanicí je Studenec; toto nádraží je vzdáleno přibližně 3 km a do místa našeho zájmu od něj vede turisticky značená trasa.
Vladimír Pařil
Obrázky: zdroj internet; je zde načrtnut i hypotetický vzhled celé původní gotické vodní tvrze Pyšel – tedy jak asi ona mohla vypadat právě ve středověku.

Pysel1Pysel2Pysel3Pysel4Pysel5Pysel6

 

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • bunkyVM
 • Rozmarinek letak22
 • Farma Tasov servírka
 • Farma Tasov kuchařka
 • Hospic sv. Mikuláše 1
 • Hospic sv. Mikuláše 2
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru