Skauti v našem městě oslaví sto let

SkautiV tomto roce oslavujeme 100 let od začátků skautování v našem městě. Rádi si připomeneme toto krásné jubileum s vámi. Připravujeme komentovanou vycházku městem, zakládáme střediskovou kroniku, na našich stránkách zveřejníme střípky z historie a – pokud to epidemická situace dovolí – zrealizujeme odkládané setkání velkomeziříčských skautů.


Rádi bychom touto formou oslovili skauty, kteří chodili do skautské družiny nebo se jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu oddílu či střediska: sbíráme fotky, zážitky, kroniky, deníky, kroje a jejich součásti, odznaky, jiné související materiály a předměty, které by neměly být zapomenuty. Nemusíte se však bát, že by vám tyto vzpomínkové předměty z mládí nezůstaly. Rádi si je oskenujeme nebo vyfotíme. V případě, že něčím disponujete, se prosím ozvěte Pavlu Oulehlovi na telefonní číslo: 702 059 553.
Předem děkujeme.
Skauti ze střediska VM

    Reklama
  • Matrigo_malý
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • ML_prodejce
Nahoru