S opravou dálnice D1 proběhne i výstavba stěny

Opr dalnDalší náročná modernizace dálnice D1 začne na jaře příštího roku, dokončena by měla být na podzim 2020. Půjde o úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT146 Velké Meziříčí-východ. Předmětem zmíněné modernizace bude oprava stávající cementobetonové vozovky se současným rozšířením.

 

V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, lhůta pro podání nabídek je 4. prosince 2018 v 10.00. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje jednu miliardu korun a je v ní zahrnuto i rozšíření dálničního mostu, který byl nad Velkým Meziříčím zprovozněn před 40 lety.
Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.

Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách. Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy. 

Krom zmíněných oprav bude také zbourán most přes dálnici na Fajtův kopec, jak už jsme před časem informovali, a tudíž se na Fajťák lidé budou muset dostávat po objízdné trase přes Dolní Radslavice a Lhotky. Kvůli tomu se také nebudou konat jarní pálení čarodějnic ani podzimní drakiáda. V době likvidace bude dokonce dálnice na nezbytně nutnou dobu uzavřena zcela.
V souvislosti s tímto rozsáhlým projektem bude též realizována dlouho očekávaná výstavba protihlukové zdi Petráveč Domky – Dolní Radslavice, kde z jedné strany chybí. Tak nepřišla vniveč snaha lidí bydlících za mostem ve směru do Dolních Radslavic, kteří před časem požádali o pomoc i senátora za Žďársko Františka Bradáče. O celé situaci a měření hluku apod. jsme informovali v našem týdeníku několikrát.
Senátor Bradáč byl tamním obyvatelům nápomocen, a nyní našemu týdeníku potvrdil, že je v současné době již vydáno pravomocné stavební povolení pro stavbu D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT146 Velké Meziříčí-východ. Součástí tohoto stavebního povolení je i SO 19-262 PHS v km 146,635 – 146,995 vlevo. Aktuálně je soutěžen zhotovitel této protihlukové stěny, jež by měla být vysoká asi pět metrů.
Předpoklad je, že výstavba předmětné protihlukové stěny bude probíhat společně s přilehlým jízdním pásem dálnice D1 v první polovině roku 2020.

Tématu se budeme i nadále věnovat, neboť výrazně ovlivní dopravu v samotném Velkém Meziříčí a na náročnou situaci se budou muset lidé připravit, a v době modernizace obrnit trpělivostí.
Zpracovala: Iva Horká,
zdroj: ŘSD ČR

pdfStena1.pdf

pdfStena2.pdf

    Reklama
  • Dov_red
  • Redakce-provoz
  • NKT
  • Zájezd Heřmanice
  • Rozmarinek
  • Bioprodukt
  • Slepicky Hrbov
  • Půjčka 5000
Nahoru