Blíží se úplná uzavírka pravé části mostu Vysočina. Bude upraven režim provozu

most vysocina_oprava_2019_prava_castÚplná uzavírka mostu je naplánována od 29. června do 6. září 2019.
Doprava před a za mostem bude vedena ve dvou pruzích pro každý směr. V prostoru mostu Vysočina bude doprava vedena po levém mostu, a to v režimu 2+1 (1+2).

Na základě posouzení stávajících intenzit dopravy je navrženo přehazování dopravy na mostě 2× týdně, kdy od středy do soboty budou vedeny dva pruhy ve směru na Brno a od soboty do středy budou vedeny dva pruhy ve směru na Prahu. Zároveň vzhledem k omezené únosnosti stávajícího levého mostu Vysočina bude na mostě dopravním značením omezena nejmenší vzdálenost mezi nákladními vozidly na 50 m.
V době výstavby a přehazování DIO dojde ke krátkodobým omezením, kdy bude doprava vedena v jednom pruhu pro každý směr.
-zdroj měú, Metrostav-

most vysocina_oprava_2019

    Reklama
  • Redakce-provoz
  • Škola umění Měřín
  • Plakát Rozmarínek
  • Cvičení
  • 42. Gastroden
  • NKT
Nahoru