Pečovatelská služba získala první sociální automobil

socialni sluzby_novy_automobilSociální služby oficiálně obdržely minulý týden nový vůz – první „sociální automobil“ Dacia Dokker.

„Chceme tím dát příležitost lidem, žít a dožít doma. Nový automobil nám velice pomůže rozšířit péči u klientů,“ uvedla Mgr. Jurková Jana, ředitelka Sociálních služeb města Velké Meziříčí.


Organizace je podle jejích slov jediným a největším poskytovatelem pečovatelské služby, která působí na území celého ORP Velké Meziříčí.
„Dlouhodobě zaznamenáváme poptávku rodin na odlehčení jejich péče nejčastěji o nejbližší příbuzné. Terénní a pečovatelská služba zajišťuje realizaci základních životních potřeb seniorů v oblasti stravování, péče o vlastní osobu, péče o domácnost, tak umožňujeme sdílet tuto péči společně s rodinnými příslušníky. Pomáháme zajistit potřeby nejen pečovaných lidí, ale i pečujících,“ přiblížila Jurková.
Za spoluúčasti firem a společností se snaží společnost „Kompakt" o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na seniory, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.
Od roku 1997 se jim podařilo předat na území naší republiky již 790 „sociálních automobilů“.
Firmy, společnosti a starostové měst a obcí se stávají významnými klienty projektu „Sociálního automobilu“ tím, že si zakoupí reklamní plochu na sociálním vozidle po dobu pěti let a tím pomohou zlepšit stav vozového parku v daných ústavech a zařízeních.
Společnost Kompakt spolupracuje s médii, které na svých stránkách pomáhají v rámci tohoto projektu.
„Neopomenutelná je také vzájemná spolupráce společnosti s primátory a starosty příslušných měst a obcí, včetně zástupců okresních a krajských úřadů, pod jejichž záštitou je projekt „Sociálního automobilu“ realizován. Závěrem mi dovolte velice poděkovat všem výše zmíněným, a to za všechny občany, kterým se díky vám dostane velké pomoci a samozřejmě za celou naši organizaci Sociálních služeb města Velké Meziříčí,“ uzavřela ředitelka SSM Velké Meziříčí.                        

-měúvm, red, foto měú-

    Reklama
  • NKT
  • Restaurace Jupiter plesy
  • VAS
  • Kovokomlet
  • HŠ otevřené dveře
  • Agro Měřín
  • ML_prodejce
  • Redakce-provoz
Nahoru