Most u pošty je od odpoledne 28. 11. průjezdný

most u_posty_otevreni_5V pondělí 27. listopadu ráno se konala kontrolní prohlídka mostu u pošty (ev. č. 602-028). Zmíněný most  je nyní ve stadiu posledních příprav a dokončovacích prací před spuštěním provozu. Ten bude na silnici II/602 v úseku mostu pro veškerou dopravu umožněn 28. 11. 2017 po 15. hodině. Chodci tudy ale zatím projít nesmí.

Rychlost v prostoru stavby bude dopravním značením omezena na 30 km/h, neboť i nadále zde budou probíhat dokončovací práce, zejména dokončování chodníků.

Prosím proto všechny řidiče, aby i nadále zachovávali v tomto úseku zvýšenou opatrnost  a plně se věnovali řízení," apeluje vedoucí odboru dopravy MěÚ Jiří Pospíchal. Chodci by měli i nadále využívat stávající pěší trasy až do 30.11. 2017, do tohoto termínu slíbil dodavatel stavby umožnit průchod po jednom chodníku na mostě. Výjezd z náměstí ulicí Komenského bude umožněn již 28.11. 2017 po 8. hodině ranní, následně bude uzavřen současný průjezd ulicí Kostelní.

V souvislosti s touto změnou končí dnem 28. 11. 2017 také objížďkové jízdní řády veřejné dopravy a od 29. 11. 2017 včetně by dle vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina měly jezdit všechny spoje běžným způsobem jako před zahájením uzavírky mostu. Totéž se týká jízdních řádů MHD Velké Meziříčí," doplnil Jiří Pospíchal.

Most stál přes 25 milionů korun

Kontrolní prohlídky se zúčastnili jak zástupci města, tak Kraje Vysočina v čele s radním Hylišem. „V následujících hodinách bude probíhat úklid vozovky mostu, instalace svislého dopravního značení a odstranění dopravního značení upravující objízdné trasy," řekl přímo na místě radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš.

Kompletní rekonstrukce mostu na silnici II/602 ve Velkém Meziříčí u pošty trvala půl roku a přišla Kraj Vysočina na 25,1 milionu korun s tím, že 90% uznatelných nákladů bude hrazeno z IROP, doplnila radního tisková mluvčí Jitka Svatošová.

Původní dvoupolový most s nosnou konstrukcí z předepnutých nosníků nahradila dvoupolová nosná železobetonová konstrukce. Rekonstrukci 32,8 dlouhého mostu předcházela velice zdlouhavá a náročná jednání o přeložkách veškerých vedení umístěných na konstrukci mostu. Součástí projektu je oprava navazujících úseků silnice II/602 v celkové délce 105 metrů. „Součástí stavby byla úprava a rozšíření stávající komunikace II/602 přilehlé k mostu. Ta se rozšiřuje zhruba o dva metry v návaznosti na nové parametry mostu, díky jeho rozšíření mohl být připraven prostor pro odbočovací pruh pro budoucí řešení místní dopravy. Spodní stavba, tedy založení mostu je v maximální míře zachováno," vyjmenovává Jan Hyliš, který se dnes společně se starostou města Velké Meziříčí Josefem Komínkem a místostarostou Vilémem Lavickým účastnili kontrolního dne stavby.
„Stavba nového mostu na silnici II/602 ve Velkém Meziříčí je ukázkou zdařilé spolupráce kraje a města s profesionálním přístupem stavení firmy PORR, která pro dokončení stavby před začátkem zimního období udělala maximum," zhodnotil akci Kraj.   

Text: Iva Horká a Jitka Svatošová
Foto: Iva Horká                                                                                        

most u_posty_otevreni_6most u_posty_otevreni_4

 

 

 

 

V ulici Komenského opravovali kanalizační přípojku

kanal komenskeho_1V ulici Komenského se souběžně s uzavírkou opravovala kanalizační přípojka.

 „Ta byla v havarijním stavu, tak když už byl zamezen výjezd a ulice byla uzavřena, tak si to vlastník nechal opravit, aby se nemusela dělat uzavírka dvakrát," doplnil Pospíchal.

 

Text a foto: Iva Horká

 

    Reklama
  • Malirstvi
  • Renovace vany
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru