Odborná stáž ve Vídni žákům prospěla

Erasmus _Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, se rozhodla k účasti na projektu Erasmus+.

 

Jedná se o vzdělávací program, který je realizován prostřednictvím Evropské komise a Národní agentury (pro ČR je to Dům zahraniční spolupráce) a financován Evropskou unií. Podporuje spolupráci a mobilitu ve všech oblastech vzdělávání: mládeže, neformálního vzdělávání, v odborné přípravě a sportu. Cílem programu Erasmus+ je zlepšit odborné činnosti, jazykové znalosti v AJ a NJ, odstranit bariéry při komunikaci v neznámém prostředí a také umožnit žákům poznat odlišnou kulturu a pracovní život v dané zemi. V neposlední řadě přispívá k rozvoji osobních kompetencí (samostatnosti, sebevědomí atd.).
Účastníci projektu z naší školy mohli sami posoudit, do jaké míry byly zmíněné cíle naplněny u každého z nich. Dvanáct žáků 2. – 4. ročníku oboru Mechanik – seřizovač se s námi, doprovodnými učitelkami, vydalo na 14denní odbornou stáž do Vídně. Po úvodním seznámení se s lokalitou nastal první z deseti pracovních dnů na vybraných pracovištích. Odborná praxe se u jednotlivých žáků lišila v mnoha aspektech, a to z hlediska rozdělení (dva z nich byli na pracovištích sami, bez spolužáků), tzv. tutora či mentora (dohlížející osoby, která kromě jiného také písemně hodnotila každého účastníka na konci stáže), vzdálenosti pracoviště od místa ubytování, vykonávání odborných činností na pracovišti, počtu odpracovaných hodin (v nižších ročnících jich bylo méně) a jazykové znalosti ostatních pracovníků ve firmě. Z uvedených skutečností vyplývá, že zkušenosti žáků nejsou totožné, a tudíž jsou jedinečné.
I když prioritou stáže bylo zdokonalení v oboru a v cizím jazyce, žáci velice ocenili nabídku bohatého kulturního programu. Ten byl zajištěn o víkendu, a to naším prostřednictvím a také díky spolupracující organizaci AusTraining, která s námi učitelkami byla v kontaktu po celou dobu pobytu. Kromě jiného nám zajistila anglicky hovořícího průvodce, s nímž jsme absolvovali téměř dvouhodinovou prohlídku historického centra Vídně a nejvýznamnějších památek. Účastníci projektu měli možnost zhlédnout budovu státní opery, zámek Schönbrunn s přilehlým parkem, Gloriette, vidět zblízka obří ruské kolo a další atrakce při návštěvě zábavního parku Pratr, vyfotografovat se u proslulé kavárny Sacher, která je spojena s výrobou originálního Sachertorte, a ochutnat produkty známé čokoládovny Lindt. V rámci vzdělávání všechny přítomné nadchlo Muzeum užitého umění (MAK – Museum für angewandte Kunst) s expozicí robotiky, Thonetova nábytku a vzácných výrobků uměleckých řemesel. Majestátně a honosně působí také Muzeum skla Lobmeyr s prvotřídními lustry, které můžeme spatřit v zámeckých interiérech.
Pokud srovnáme zmíněný projekt s jinými, vyvstanou nám na mysli hlavní důvody, kvůli kterým stojí za to se ho zúčastnit: umožňuje pracovní příležitost v daném oboru v zahraničí a vede ke každodenní komunikaci v cizím jazyce. Navíc všichni žáci obdrží certifikát Europass, potvrzení vykonávaných činností dle JVU, které je v anglickém jazyce a slouží ke zlepšení uplatnění na trhu práce. Přínosnost stáže je vyjádřena prostřednictvím komentářů, které jsou níže uvedeny.


Žáci 2. ročníku:

Jakub Krejčiřík: „Byla to dobrá jazyková a praktická zkušenost do života."
Josef Šabacký: „Pobyt byl zajímavý a určitě bych tuto zkušenost doporučil i ostatním žákům technických oborů.
Tomáš Lunda: „Práce na pracovišti mě bavila a rád bych si ji zase zopakoval."


Žáci 3. ročníku:

„Díky tomuto projektu jsem se naučil pracovat v kolektivu a poznal jinou mentalitu."
„Projekt se mi velice líbil. Zlepšila se u mě komunikace v cizím jazyce a méně se bojím cestovat."


Žáci 4. ročníku:

„Byla to velmi zajímavá zkušenost – projekt nám přinesl hodně nových zážitků a dovedností, které můžeme využít v budoucím zaměstnání."


Mgr. et Mgr. Veronika Zachovalová, Ph.D.                        Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D.

Erasmus 2Erasmus 1

    Reklama
  • Malirstvi
  • Renovace vany
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru