Osud synagogy je stále nejasný. Konal se druhý koncert na její podporu


synagoga nova_prohlidka_hostePo únorovém koncertu proběhl další, který měl stejně jako první upozornit na zchátralou novou synagogu na Novosadech.

Ta je stále v majetku Židovské obce. V současné době se hledají cesty a zejména zdroje financí na její eventuální opravu. Ve hře je také převod budovy do majetku města za symbolickou jednu korunu, jak potvrdil Jáchym Kanarek, předseda Židovské obce Brno.

Podle jeho slov se Židovské obci dosud nepodařilo zajistit peníze na opravu synagogy, i přesto, že využívá všech zdrojů. Konkrétně šlo o program Deset hvězd, do kterého ale tato synagoga zařazena nebyla. „Počítali jsme, že uspějeme ve druhé etapě, ale ta bohužel vůbec neproběhla,“ vysvětlil pro náš týdeník J. Kanarek, „opravovat něco takového je nad naše ekonomické možnosti.“ Pokud by město o památku mělo zájem, Židovská obec jednoznačně podporuje, aby bylo místo využito pro kulturní účely. „Naše představa by byla podobná jako v Břeclavi, kde město převzalo také synagogu a pořádá tam kulturní pořady,“ dodal Kanarek.
Na dotaz ohledně současného využití, kdy prostory obývají vietnamští obchodníci, uvedl, že současný nájemce budovu udržuje v jakémsi zakonzervovaném stavu, což je pro vlastníka poměrně důležité. Smlouva, která měla být podle informací z počátku roku s nájemci ukončena k poslednímu březnu 2020 ale běží dál. „Synagoga je v současné době pronajata na dobu neurčitou se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou těm nájemcům, kteří v ní momentálně jsou. Jiné využití jsme pro synagogu bohužel nenašli, byť jsme hledali po dobu celých pětadvaceti let,“ uzavřel J. Kanarek.
Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí, vyjádřil iniciativě na záchranu velkomeziříčské synagogy taktéž podporu, ale zároveň potvrdil Kanarkova slova, že i samotná federace řeší financování oprav a následné využití u mnoha objektů na území České republiky.
Město Velké Meziříčí se po počáteční aktivitě radního Rapušáka nyní staví k tomuto tématu poněkud rezervovaně. V současné době bude navíc finance taktéž shánět obtížněji. Objednalo ale na svoje náklady stavebně­‑technický průzkum, který má ukázat, jak náročná by rekonstrukce byla. „Jsou zde mnohaleté snahy o obnovu památky a nalezení jejího účelu, který by byl důstojný. Pokud k tomu dnešní akce přispěje, budu jedině rád,“ uvedl během slavnostního přivítání hostů u příležitosti koncertu v Jupiter clubu starosta města Alexandros Kaminaras.
Významné osobnosti, které přijely do Velkého Meziříčí by se v budoucnu mohly také podílet na financování rekonstrukce objektu. Cílem nejenom samotného koncertu, ale i návštěvy obou budov synagog, bylo téma opravy a budoucího využití objektu rozšířit za hranice našeho města. Prohlídky pro veřejnost uzavřené staré synagogy se ujal architekt Jaroslav Klenovský, zabývající se přes tři desetiletí péčí o židovské památky na Moravě a ve Slezsku. „Během posledních let se snažíme malou synagogu dát do pořádku. V příštím roce plánujeme restaurování výmalby,“ doplnil Klenovský. Po prohlídce synagog byl na pořadu koncert, jehož pořadatelství se ujal Milan Nový a jeho Nadace Caps66 a David Sivor z Izraele ve spolupráci s Jupiter clubem VM. Zahájil ho soubor Adash pod vedením Tomáše Novotného. Těleso, které patří mezi nejlepší vokální uskupení u nás, vzniklo při Ostravské univerzitě, a od roku 1999 se jeho členky zabývají interpretací hebrejských písní. Ačkoliv do našeho města podle sdělení sbormistra přijela pouze polovina souboru, i tak předvedla famózní zpracování zejména zhudebněné básně.
Druhým vystupujícím byla cimbálová muzika Capella z moravského Slovácka, která si pro posluchače připravila židovské písně s tradičním nástrojovým obsazením v čele s cimbálem. Obzvláště závěrečnou populární izraelskou písní Jeruzalém ze zlata, napsanou Na‚omi Šemerovou v roce 1967, mladí umělci ukázali, že i takovéto netradiční spojení kultur může být obohacující.
„Další koncert na podporu synagogy hodláme uspořádat v Maďarsku,“ přislíbil Milan Nový, kterému se spolu s Davidem Sivorem podařilo získat nad velkomeziříčským koncertem záštitu premiéra ČR Andreje Babiše.

Iva Horká

koncert synagoga dve 2koncert synagoga dve 12koncert synagoga dve 14synagoga hoste navstevasynagoga stara_prohlidka_hostesynagoga koncert_kaminaras_novy_komarek31

  Reklama
 • Domov pro seniory
 • Prostreno
 • Dešťovka
 • MVDr. Chyba
 • Dřevo
 • Pronájem Měřín
 • Kovokomlet
 • Mikulasek2019
 • Ml_prázdniny
 • ML pandemie
 • ML_prodejce
Nahoru