Genealogové oslavili pětadvacáté výročí

DSC05983zSlavnostní shromáždění u příležitosti 25. výročí existence Vlastivědné agenealogické společnosti (VGS) při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, které se konalo 5. prosince, bylo důstojnou připomínkou dlouholeté a nepřetržité činnosti skupiny lidí, která začínala z ničeho.

Těm přijeli popřát zástupci města, Jupiter klubu, městské knihovny, spřátelené společnosti v Lukách nad Jihlavou, ale kupříkladu i třebíčský malíř ing. Aleš Venhoda.

O historii a postupném vývoji společnosti informovala její nynější předsedkyně Helena Švecová.
Na samém počátku stála myšlenka „otce zakladatele" pana Vladimíra Makovského. Ten vytvořil pozoruhodnou kroniku svého rodu a již v té době byl členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze a Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně, a dokonce zámořské Československé genealogické a heraldické společnosti v Minesotě, USA. Na jeho výzvu v novinách se v září 1992 shromáždila hrstka genealogických nadšenců.
Scházeli se v pohostinství v Jupiter clubu, ale téma genealogie je příliš specifické, proto Vladimír Makovský navrhl přidat jako předmět zájmu ještě vlastivědu. V roce 1994 podepsalo 19 členů zakládací listinu Vlastivědné a genealogické společnosti. Hlavní tíha odpovědnosti ležela na jednateli, Vladimíru Makovském. Jeho zásluhou se společnost vypracovala v životaschopný útvar. Ten má na kontě několik stovek zajímavých přednášek – konkrétně úctyhodných 668, dále 46 zajímavých besed a 93 vlastivědných zájezdů. V přednáškách vlastivědně zaměřených se přítomní jednak seznamují s významnými archeologickými objevy či si připomínají zapomenuté události a osobnosti.
„Jako příklad uvedu přednášky o gen. Jiřím Jarošovi, jemuž jsme na Novém hřbitově odhalili pomníček, dále vzpomínka na prof. Františka Závišku, několik přednášek o spisovatelkách Františce Stránecké a Jaroslavě Blažkové, o nacisty i komunisty pronásledované a vězněné Růženě Vackové, o vynálezci Erichu Roučkovi, o lékaři a buditeli MUDr. Františku Skřivanovi," vyjmenovala H. Švecová, „uspořádali jsme dva několikadílné genealogické kurzy, které se setkaly s velkým ohlasem. Na podzim 2018 plánujeme další."
Někteří členové VGS se věnují záslužné publikační činnosti (Dvořák, Hnízdil, Hromek, Jaša, Křeček, Michalová, Pelánek, Švecová, Pokorná, Ripperová, Štindl, Pavlas a především V. Makovský, autor největšího počtu publikací, z nichž největší ohlas vzbudily knihy Mlýny a mlynáři a genealogická příručka Hledáme své předky, jejíž třetí vydání vyšlo celostátně). V čele společnosti se vystřídaly dvě předsedkyně –Jarmila Prudíková a nyní Helena Švecová. Vladimír Makovský byl za svoji neúnavnou badatelskou a publikační práci nesčetněkrát oceněn: v r. 2014 se stal čestným členem Moravské heraldické společnosti v Brně a v témže roce převzal Nejvyšší ocenění kraje Vysočina, v r. 2015 se stal čestným členem VGS, ke svým 93. narozeninám byl poctěn odhalením pamětní desky na rodném domě ve Věcově. Dlouholetým místopředsedou byl Oldřich Hnízdil, který bohužel letos v květnu náhle zemřel. Nahradil ho Martin Štindl.
VGS má nyní 57 členů. Potýká se ale s generačními potížemi ve výboru. „Doufám, že najdeme jejich schopné a ochotné následovníky. Vyzývám je, aby nezůstávali v koutě," uvedla předsedkyně. Upozornila mimo jiné také na mimořádnou akci, která se uskuteční v květnu 2018. Bude jí návštěva Paula Makouskeho z USA, funkcionáře Československé genealogické a heraldické společnosti mezinárodní a spoluzakladatele velkomeziříčské společnosti.

DSC05987zaDSC06089a

    Reklama
  • Rozmarinek23
  • Grilovani
  • Malirstvi
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru