Zprávy z radnice města Velké Meziříčí

radnice3Představili novou tiskovou mluvčí města

Novou tiskovou mluvčí města VM je Bc. Lucie Málková. Ta přichází z Městského kulturního střediska Třebíč, kde měla necelé čtyři roky na starosti programové zajištění a plánování výstav, komunikaci s umělci, zajišťování propagace a organizování kulturních akcí. Po vystudování Západomoravské vysoké školy, o. p. s. oboru veřejnosprávní studia pracovala jako referentka Nejvyššího správního soudu v Brně.

Schválení rozpočtu města na rok 2021

Rozpočet města je vyrovnaný a počítá s celkovými příjmy a výdaji ve výši 287 577 600 korun. Mezi nejzásadnější plánované investiční akce v příštím roce patří především oprava mostu v Třebíčské ulici, dokončení stavby opěrné zdi na Bezděkově, změna parkovacího systému, výstavba nového hřiště na Hliništích, dokončení rekonstrukce obřadní síně na Karlově, zpracování územní studie Svitu a rozšíření naučných stezek.

Oprava mostu v Třebíčské ulici

Rekonstrukce mostu bohužel s sebou přinese značné dopravní komplikace. Zejména řidiči se v příštím roce musí připravit na čtyřměsíční uzavírku hlavního tahu z Třebíče do centra Velkého Meziříčí. Provést opravu mostní konstrukce v částečném omezení provozu však experti městu zásadně nedoporučili. Razantně by to prodloužilo dobu opravy a dvojnásobně navýšilo cenu.

Technický průzkum synagogy

Město má k dispozici průzkum stavu objektu Nové synagogy zpracovaný Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně. Ten odhaduje náklady na revitalizaci a památkovou obnovu objektu na 30 milionů bez DPH. Vzhledem k charakteru budovy město plánuje synagogu v budoucnu využívat ke kulturně společenským účelům.

Návštěva hejtmana Vítězslava Schreka ve Velkém Meziříčí, plán vybudování okružních křižovatek ve městě, výstavba hasičské zbrojnice (11:50 – 17:30)

Změna v koncepci dopravy se týká dvou světelných a jedné klasické křižovatky, které se nachází u sochy sv. Josefa, u vjezdu na náměstí a u Billy. Zpracovatelé v posudku uvedli mezi přínosy plánovaného přebudování křižovatek na okružní: zklidnění dopravy v centrální části města, zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, nižší provozní náklady a souvislé řešení celého tahu.

zdroj: web města (celé znění tiskové konference si můžete poslechnout na webu města VM https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/tiskove-konference/12476-tiskova-konference-s-novinari-17-12-2020)

    Reklama
  • Online inzerce
  • Jelínkova vila – leden 21
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru