Uzavírka silnice č. II/360 U Motorpalu

UzavirkaMěstský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje uzavírku silnice č. II/360 a to takto:
a) Úplnou uzavírku silnice č. II/360 ve Velkém Meziříčí pro vozidla nad 3,5 t (mimo BUS),
termín: 1. 4.–23. 4. 2021 a 26. 4.–7. 5. 2021
b) Úplnou uzavírku silnice č. II/360 ve Velkém Meziříčí pro všechna vozidla,
termín: 24. 4.–25. 4. 2021 (1. 5.–2. 5. 2021)


Uzavírka úplná­ – popis:
Silnice č. II/360 bude uzavřena v ulici Vrchovecké ve Velkém Meziříčí v místě opravy komunikace po opravě opěrné zdi v blízkosti mostu k firmě ENDIS (bývalý Motorpal) Délka uzavírky 120 m. Nařízená objížďka: Po silnici: II/360, II/602, II/390, I/37, v k.ú.: Velké Meziříčí, Petráveč, Jabloňov, Ruda, Osová Bítýška, Ořechov, Křižanov, Kozlov, Martinice. Délka objížďky 29 km
c) Částečnou uzavírku silnice č. II/360 ve Velkém Meziříčí,
termín: 1. 4.–23. 4. 2021 a 26. 4.–7. 5. 2021
Uzavírka částečná – popis:
Provoz bude veden pomocí světelného signalizačního zařízení střídavě po jednom jízdním pruhu v obou směrech v ulici Vrchovecké ve Velkém Meziříčí v místě opravy opěrné zdi v blízkosti mostu k firmě ENDIS (bývalý Motorpal). Délka částečné uzavírky 120 m za dodržení následujících podmínek:
Termín: 1. 4.–23. 4. 2021 a 26. 4.–7. 5. 2021 úplná uzavírka pro vozidla nad 3,5 t (mimo BUS) 24. 4.–25. 4. 2021 (1. 5.–2. 5. 2021) úplná uzavírka pro všechna vozidla, 1. 4.–23. 4. 2021 částečná uzavírka I. etapa – SSZ, 26. 4.–7. 5. 2021 částečná uzavírka III. etapa – SSZ.

    Reklama
  • Online inzerce
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru