Program regenerace přispívá na obnovu kulturních památek

Synagoga Vlastníte nemovitost v městské památkové zóně ve Velkém Meziříčí? Pak můžete žádat o finanční prostředky na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Podstatné pro schválení dotace je souhlasné závazné stanovisko úseku státní památkové péče, které ve Velkém Meziříčí vydává Lucie Volfová. „Kdo v letošním roce požádá, může příští rok získat až padesát procent z celkové částky na obnovu a až 100 procent na restaurátorské práce,“ vyzývá Volfová.


Letos se mezi žadatele rozdělilo 910 000 korun. Muzeum Kodet získalo 662 000 korun na obnovu východní fasády – restaurování sgrafita. Na první etapu restaurátorských prací v interiéru staré synagogy spočívající v celoplošném odkryvu hlavního sálu obdržela Židovská obec Brno 248 000 korun. Město Velké Meziříčí se musí v rámci podmínek dotace částečně finančně podílet, proto zastupitelé na svém zasedání 13. dubna schválili prostředky pro dvě zmiňované obnovy. Město tedy přispěje na luteránské gymnázium 148 000 korun a na synagogu 82 000 korun.

-měú, foto redakce ML/vlr-

 

    Reklama
  • Výstava Šurda
  • Eurowagon9/21
  • Dobrovolný9/20
  • KrajVysočina
  • Litas
  • Rozmarínek9/21
  • ML_prodejce
Nahoru