Mostišťský kostelík má nové vybavení sloužící ke mši

IMG 4902Minulý víkend při ranní mši v 7.30 o pouti v Mostištích velkomeziříčský děkan P. Pavel Šenkyřík požehnal nové vybavení, které bude sloužit na mši svaté. Šlo o sedlec, tedy sedadlo pro předsedajícího. Dále potom o ambon neboli řečnický pult pro čtení Božího slova a k přednesu kázání. Poté požehnal také nový obětní stůl. Toto vše bylo zhotoveno podle návrhu Františka Doležala, a realizaci provedl Pavel Horký z Martinic.
Iva Horká, foto ML/vlr-

Kaplan Adamec na podzim odchází do jiné farnosti

Kaplan Karel Adamec, který nyní slouží ve velkomeziříčské farnosti, od 1. září přechází do plzeňské diecéze a bude administrátorem farnosti Kdyně a Mrákov. Tuto informaci potvrdil velkomeziříčský děkan P. Pavel Šenkyřík.

-ivh-

    Reklama
  • Prázdniny21
  • Pozemky_
  • MŠ Ořechov
  • PlakátRozmarinek
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Šum Měřín 2021
  • ML_prodejce
Nahoru