Základní umělecká škola pořádá talentové zkoušky

SkolaUmeniSmysl práce pedagogů na Základní umělecké škole Velké Meziříčí zůstal nedotčený, online výuka pokračuje dál. Učitelé se snaží vymýšlet úlohy a pestře připravovat výukové hodiny.
Příkladem je poutavý úkol, který dokázal snoubit zpěv, pobyt v přírodě i kreativní hudební nástroje. Žáci hudebně pěvecké přípravy poslouchají při svých procházkách zvuky přírody a dokumentují je nejen do svých mobilů. Mohou natáčet i videa, fotí jarní květy, keře a stromy a z obrázků se poté inspirují k vytvoření vlastních textů a melodií.

Nadané děti zkouší kreativně využít přírodniny jako hudební nástroje, a tak vytváří líbivé tóny třeba hrou na kamínky, větvičky a další poklady přírody. Výsledky práce žáci zasílají ve zpracovaném videozáznamu vyučující. Základní umělecká škola připravuje mnoho rozmanitých vzdělávacích činností pro své žáky a nově také plní vlastní Youtube kanál.

-měú, zus-

Talentovky

    Reklama
  • Online inzerce
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru