Kde chcete pouťové atrakce? Hlasujte prostřednictvím ankety

PoutVMNa webu města si můžete poslechnout ve videu a přečíst informace o aktuálním dění ve Velkém Meziříčí. Najdete je i zde:

První očkovací den ve Velkém Meziříčí je naplánován na první půlku května

Minulý týden jsme avizovali spuštění registrace k očkování ve Velkém Meziříčí od pondělí 19. dubna. Město učinilo včas všechny potřebné kroky, ale na úrovni Ministerstva zdravotnictví došlo při registraci našeho očkovacího místa k technické chybě, která celou věc zpozdila o jeden den.
Registrovat se můžete od úterý 20. dubna skrze odkaz: https://registrace.mzcr.cz/. Při registraci v kroku č. 3 je v rozbalovacím menu u položky „Vybrané místo očkování“ zapotřebí vybrat „Žďár nad Sázavou – FN Brno – OČM Velké Meziříčí“.
Ve středu 21. dubna radní schválili uzavření smlouvy o spolupráci města s organizací Jupiter club a FN Brno. Zároveň rada schválila změnu organizace dopravy před prostory Jupiter clubu pro dny, kdy bude očkování v centru probíhat. Dojde tak k zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro vozidla obsluhy centra a zároveň také pro přijíždějící klienty.
Parkování pro tyto osoby bude bezpečné, pohodlné a bezplatné.

Město vyhlašuje průběžnou výzvu Grantového programu podpory kultury pro rok 2021

Zastupitelstvo města schválilo průběžnou výzvu k předkládání projektů v rámci Grantového programu podpory kultury pro letošní rok. Celková finanční podpora žadatelům činí 303 000 korun, přičemž maximální výše podpory pro jednotlivou žádost je 50 000 korun. Podpora z grantového programu může tvořit maximálně 50 % uznatelných nákladů projektu. V případě nového projektu, který dosud z programu podporu nečerpal, a u něhož lze předpokládat jeho opakování v následujících letech, může podpora tvořit až 70 % uznatelných nákladů projektu, a to po maximální dobu dvou let.
O podporu se mohou ucházet fyzické a právnické osoby s výjimkou kulturních organizací založených nebo zřízených městem Velké Meziříčí a účinkujících v rámci festivalu Velkomeziříčské kulturní léto.
Žádosti ve formě vyplněného předepsaného formuláře včetně povinných příloh se podávají v tištěné a elektronické podobě buďto osobně na podatelnu Městského úřadu Velké Meziříčí nebo poštou na adresu: Městský úřad Velké Meziříčí, odbor školství a kultury, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.
Bližší informace v této věci podá: Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury, Radnická 29/1, 594 13, Velké Meziříčí, tel. 566 781 030, e­‑mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Umístění atrakcí a stánků na pouti ve Velkém Meziříčí 2021

Pokud epidemická situace v naší zemi dovolí, v termínu od 9. do 14. června se v našem městě uskuteční tradiční pouť. Zatímco doposud se akce konala na velkomeziříčském náměstí, letošní rok uvažujeme i o možnosti umístění atrakcí a stánků v prostorách areálu bývalého SVITu.
Rozhodli jsme se v této věci vyhlásit elektronickou anketu, a to na facebookovém profilu Velkomeziříčska. Pro občany, kteří by se chtěli také zapojit do hlasování a Facebook nemají, jsme zvolili příjem odpovědí formou e­‑mailu na adresu redakce:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

ANKETNÍ OTÁZKA:

Kde byste uvítali umístění atrakcí a stánků na pouti ve Velkém Meziříčí v roce 2021?
1. na Náměstí
2. v bývalém areálu SVITu
Hlasování skončilo v pátek 30. dubna. 
-měúvm-

    Reklama
  • Online inzerce
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru