Kde končí odpad z dálnice D1? Mimo jiné také u Čikova na Tasovsku

odpad1Odpad ze stavby na dálnici D1 se hromadí v lokalitě u Čikova, kousek od Tasova.

Na tuto záležitost upozornila prostřednictvím svého PR manažera Jana Uhera společnost Chaloupky, zabývající programy s ekologickou a přírodovědnou tematikou.


Podle informací, které médiím PR manažer poslal, byl zmíněným odpadem zavezen přírodně cenný biotop. V něm byla nalezena populace kudlanky nábožné, později byla v místech zaznamenána koroptev polní. Ochránci přírody proto apelují na to, aby se podobným „aktivitám" firem, které stavby na dálnici provádějí, zabránilo.
„Chaloupky o. p. s. pořádají své letní tábory již více než deset let. Mimo jiné také u Čikova mezi Velkým Meziříčím a Náměští nad Oslavou. Poslední tábor – Staří Slované – se konal v této lokalitě na začátku července minulého roku. Tehdy bylo vše v pořádku a všichni se těšili do malebné přírody i na letošní tábor," popsal situaci Jan Uher z Chaloupek apokračoval, „na semináři o aktuálním dění v ochraně přírody na Vysočině, který proběhl předminulý týden v Telči, se z prezentace botaničky RNDr. Ester Ekrtové účastníci dověděli o zavážení nádherných míst v okolí tábora odpadem z opravy dálnice D1. Zděšení ekologů-táborníků bylo opravdu veliké. Začali se o případ zajímat a zjistili, že Česká inspekce životního prostředí již předala případ Krajskému úřadu vJihlavě, kde jej následně řešili."
Podle chaloupeckého manažera si případ rozhodně zaslouží náležitý zájem a publicitu.
„Dá se totiž očekávat, že Čikov není jediný a podobné případy by mohly lemovat celou stavbu D1. Tomu je třeba zabránit." uzavírá Uher.

K čemu vlastně došlo?

„V červenci 2017 začala být lokalita zavážena ‚zbytkovým materiálem' vznikajícím při přestavbě D1.
Na tuto činnost upozornil místní občan OŽP Krajského úřadu Kraje Vysočina," vysvětlila ve své prezentaci botanička Ekrtová, „dne 15. 8. jsme lokalitu navštívili v rámci terénního šetření a na místě bylo jasné, že byl zavezen přírodně cenný biotop, bohužel naneštěstí přirozeně chudý na ZCHD.
Nalezena byla pouze populace kudlanky nábožné, později zde byla zaznamenaná koroptev polní.
Dne 25. 8. se zde konalo další terénní šetření se závěrem: Navážení musí být okamžitě ukončeno, dosud navezený materiál musí být odvezen."


Co je na celé situaci zarážející?

Podle Ester Ekrtové například to, že pro zavážku neexistoval žádný oficiální úřední dokument, který by ji umožňoval!
„Jediné, co měla a má firma Colas k dispozici je nájemní smlouva s obcí o ‚dočasné navážce'. Obec považuje nestabilní navážku za významně pozitivní pro rozvoj obce a chce zde realizovat sportovní a volnočasové aktivity občanů. Dále je zarážející také neochota ČIŽP přiznat, že jde o jasnou záležitost," upozorňuje E. Ekrtová a dodává: „Navážení pokračovalo nerušeně dál přibližně až do listopadu 2017, a přestalo jen díky ukončení stavebních prací s příchodem zimních měsíců.
V září, kdy začala navážka z části zarůstat, se podle nalezených druhů zjistilo (not. L. Čech), že se jedná o silně zasolenou zeminu. Nezpevněná navážka se vesele sype po svahu do nivy potoka, že je silně zasolená, nikomu nevadí?
Právní zástupce firmy tvrdí, že odvážet nic nemusí, protože zástupce firmy nebyl přítomen terénnímu šetření, kde byla lokalita vyhodnocena jako přírodovědně cenná. ‚Velké překvapení' byla pro něj zpráva, jak jednoduché bylo zjistit, že místo má přírodovědnou cenu.
Uložení přebytečné zeminy ze stavby dálnice je NEŘEŠENÝ a VELKÝ problém.
Nevyužívané a opuštěné pozemky suchých obecních pastvin jsou ideálními prostory, kam odpad nasypat, a obecní pokladny nepřijdou zkrátka."
Z přírodovědného hlediska se však jedná o jedinečný fenomén, který ochranu přírody soustavě přehlíží – tato situace může být skvělým impulsem, jak se lokalitám začít systematicky věnovat, uvádí v závěru prezentace zmíněná botanička.
-ju, ee- Foto: archiv EE

odpad2odpad3

    Reklama
  • Servis lesni techniky
  • Grilovani
  • Malirstvi
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru